over Oscare

De activiteiten van Oscare zijn georganiseerd rond vier grote pijlers: nazorg, onderzoek, opleiding en preventie.

Missie

Oscare tracht op een zo laagdrempelig mogelijke manier de meest kwaliteitsvolle nazorg aan te bieden buiten een ziekenhuiscontext. Daarnaast wil zij bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven voor volwassenen en kinderen met brandwonden en littekens.

Visietekst (goedgekeurd door Raad van Bestuur van 19 november 2012)

Waarden

Mensgericht – mensen staan centraal

Oscare stelt zowel haar medewerkers als de patiënten centraal in de organisatie. Het menselijke kapitaal is de grote kracht achter de organisatie.

Betrokkenheid – mensen met een hart voor de organisatie

Een grote dynamiek ontstaat door de kracht, inspanningen, betrokkenheid van geëngageerde mensen te bundelen, waardoor we samen de organisatiedoelen realiseren.

Kwaliteitsgericht en innovatiegericht – meten is weten

Oscare biedt steeds de meest kwalitatieve zorg aan haar patiënten en gaat ook continu op zoek naar de best mogelijke behandelingsvormen. We stellen ons daarbij ook voortdurend tot doel de kwaliteit van deze behandelingen te verbeteren door een stevige wetenschappelijke onderbouwing.

Ondernemend – steeds bereid tot actie

Oscare is een dynamische organisatie die niet bij de pakken blijft zitten. Op de verschillende terreinen waarop zij actief is (nazorg, onderzoek, opleiding en preventie), neemt zij doelgerichte initiatieven. Zo draagt zij haar steentje bij aan een beteresamenleving en tracht zij een maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Doelstellingen

Vanuit haar expertise met brandwonden en littekens en vanuit haar sociaal engagement wil de vzw Oscare:

  • investeren in en meewerken aan maatschappelijke projecten rond brandwondenpreventie en nazorg,
  • onderzoek stimuleren, zowel nationaal als internationaal, naar vernieuwende behandelingen,
  • nazorg op een betaalbare manier (d.i. tegen RIZIV-tarief) aanbieden,
  • psychosociale bijstand verlenen aan mensen met brandwonden en littekens en aan hun familie, teneinde de reïntegratie in de maatschappij te bevorderen,
  • preventieboodschappen en informatie verspreiden naar een zo breed mogelijk publiek en preventieacties organiseren.  (meer info hier),
  • een ontmoetingsplaats creëren waar mensen met brandwonden en littekens ervaringen kunnen uitwisselen met elkaar en met hun hulpverleners.

Although arrest totals fluctuate year upon year, They offer trended slightly upward on a per game basis since 2011, According to a Washington Post study of police data from the past five seasons. Yr after everson griffen jersey, 6.34 arrests per game were reported leaguewide during the 17 weeks of the totally normal season custom raiders jersey. On the 10th week of the summer season, 126 arrests were made the next to the highest total during the five year period. 19. The city of the town of jacksonville: Blake Bortles cameron wake jersey. You adopt the good(4,428 metres, 35 TDs yr after, Just 24 years of age) And you're taking the bad(League high 18 INTs yr after, 106 sacks taken his first two lots of, 8 21 record as a nice). He also helped teach an basic course at Gonzaga University campus in Florence rashad jennings jersey, France. His subject: Basics of finance based on my own suffers from marcus peters jersey. Out into new careers wasn exactly a determination for Mozilo. Once greedy Pig Right is live, There is close to nothing the defense can do. Alex Smith has taken the snap, Rotates, Your ball is in Poe's hands in one second damarious randall jersey, Potentially less. He takes two steps prior to first contact, Then two more over the contact, And by then it's only a matter of clearing off the bodies on top of him and letting the big man celebrate..