Ons doel


Lotgenotencontact is, naast de andere zorgen die binnen Oscare geboden worden, een belangrijk onderdeel van de psychosociale ondersteuning.

Vaak primeert het fysieke en mentale herstel, waardoor de contacten met medepatiënten niet altijd op de eerste plaats komen. N.a.v. de ontmoetingen en georganiseerde workshops die plaatsvonden tijdens de thermale kuur-kampen te Spa, bleken er spontaan contacten te ontstaan onderling. Ook via het revalidatietraject zetten we in op een ontmoetingsplek zodat jullie als patiënten meer tijd kunnen maken voor elkaar. Meer tijd dan de wekelijkse, korte ontmoetingen voor of na de behandelingen bij Oscare.
Dit gaf aanleiding om al deze informele contacten samen te brengen onder de noemer ‘tPraat(v)uurtje.

Lotgenotencontact is iets wat moet groeien binnen de organisatie.
In de eerste plaats begint dit bij de ervaringsdeskundigen, de patiënten die samen met professionele medewerkers zorgen voor de uitwerking van een activiteitenprogramma.

Wat we bij ’t Praat(v)uurtje willen doen, is de mogelijkheid bieden aan patiënten om een 4-tal keer per jaar samen te komen met medepatiënten.
Alle brandwondenpatiënten en patiënten die littekens opliepen (na bijvoorbeeld een ongeval) worden hierop uitgenodigd. Zo kunnen er tips en ervaringen uitgewisseld worden.
Het is niet steeds het opzet om therapeutische groepssessies te organiseren, maar dit kan een deel vormen van de activiteiten.

Elkaar aanspreken en mensen bevragen die al verder in hun revalidatieproces staan of op hetzelfde moment hun nazorgtraject gestart zijn, kan op zich al therapeutisch/helend werken.

  • verenigen van mensen met littekens en brandwonden
  • verschaffen van informatie
  • lotgenotencontact bevorderen
  • begeleiding van patiënten na hun ontslag uit het ziekenhuis
  • organiseren van activiteiten ter bevordering van de integratie in de samenleving
  • verlenen van onderlinge steun
  • oprichting van een buddy-systeem om zwaar verbrande patiënten en hun familie in het ziekenhuis de kans te geven te praten met iemand die het ook allemaal heeft meegemaakt
  • … en uiteraard ook gewoon gezellig samen zijn!