Oorzaken van woningbranden

Brandveiligheid is een essentieel aspect van het leven en een onderwerp dat iedereen raakt. Woningbranden kunnen verwoestende gevolgen hebben voor huizen en levens, en het begrijpen van de meest voorkomende oorzaken van deze noodsituaties is van cruciaal belang om ze te voorkomen en te bestrijden d.m.v. preventie.
Door het verzamelen en analyseren van jullie betrouwbare gegevens verzamelen we een schat aan informatie over de belangrijkste factoren die bijdragen aan brandincidenten in Belgische huishoudens.
Ons doel is niet alleen om bewustzijn te creëren over de potentiële risico’s die in onze huizen kunnen schuilen, maar ook om concrete preventieve maatregelen te presenteren die we kunnen nemen om de veiligheid van onze woningen te vergroten.
Wil jij ook deze cijfers ontvangen laat dan onderaan dit formulier je e-mail achter en van zodra al de cijfers binnen zijn bezorgen we jou een mooie infographic.

Causes des incendies domestiques

La sécurité incendie est un aspect essentiel de la vie et un sujet qui concerne tout le monde. Les incendies domestiques peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur les maisons et les vies, et comprendre les causes les plus fréquentes de ces situations d’urgence est essentiel pour les prévenir et les combattre grâce à la prévention.
En collectant et en analysant vos données fiables, nous rassemblons une mine d’informations sur les principaux facteurs contribuant aux incidents d’incendie dans les ménages belges.
Notre objectif est non seulement de sensibiliser aux risques potentiels qui se cachent dans nos maisons, mais aussi de présenter des mesures préventives concrètes que nous pouvons prendre pour améliorer la sécurité de nos logements.
Si vous souhaitez également recevoir ces chiffres, veuillez laisser votre adresse e-mail en bas de ce formulaire, et dès que toutes les données seront disponibles, nous vous enverrons une belle infographie.


Meest voorkomende oorzaken van woningbranden / Les causes les plus courantes des incendies domestiques

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken bij woningbranden in jullie hulpverleningszone? / Quelles sont les causes les plus fréquentes d’incendies domestiques dans votre zone d’urgence ?

De oorzaken / Les causes

Gelieve in volgorde van meest voorkomende naar minst voorkomende in te vullen / Veuillez remplir l’ordre du plus courant au moins courant
Wil je op de hoogte blijven? / Voulez-vous rester informé?