Oscare supportert voor mensen met brandwonden en littekens.

Johan beleeft een geweldige avond met zijn vrienden op café, terwijl ze supporteren voor de Rode Duivels. Maar dan komt hij thuis en zet zijn rode feestneus en pruik af…
Oscare, nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens, helpt mensen met brandwonden zodat ze zo snel mogelijk weer de dingen kunnen doen die ze écht leuk vinden. Zoals bijvoorbeeld supporteren voor de Rode Duivels.
En, zoals het hoort bij echte supporters, staat Oscare altijd voor hen klaar.

Dankzij uw steun kunnen wij mensen met brandwonden en littekens helpen!

Vanaf een bedrag van 40 euro per jaar ontvangt u, in maart van het daaropvolgend jaar, een fiscaal attest.
Afhankelijk van de grootte van uw belastbaar inkomen kunt u tot 50 % van uw gift terugkrijgen van de belastingdiensten.

Let wel! Giften die via een derde worden gedaan zijn NIET fiscaal aftrekbaar!
Giften betaald via Paypal of gedoneerd via Facebook geven geen recht op een fiscaal attest.

Amount