Eerste hulp bij brandwonden

Brandwonden kunnen op verschillende manieren onderverdeeld worden. Het belangrijkste is echter dat je een onderscheid kan maken tussen lichte en ernstige brandwonden. Een ernstige brandwonde vereist namelijk gespecialiseerde hulp, terwijl je een lichte brandwonde perfect zelf kan verzorgen.

Brandwonden kunnen we onderverdelen in verschillende categorieën

Kenmerken

 • Huid nog intact
 • Soms wat opgezwollen
 • Rood en/of roze
 • Droog
 • Prikkelend tot pijnlijk

Behandelen

 • Eerst water de rest komt later
 • Koel 20 minuten af onder lauw, stromend water

Kenmerken

 • Glanzend rood, roze
 • De opperhuid is beschadigd tot in de lederhuid
 • Nat
 • Blaren
 • Pijnlijk
 • Voelt soepel

Behandelen

 • Eerst water de rest komt later
 • Koel 20 minuten af onder lauw, stromend water
 • Laat blaren zoveel mogelijk heel
 • In het aangezicht, ga naar spoed of bel de hulpdiensten op het gratis nummer 112

Kenmerken

 • Rood/wit
 • De lederhuid is meer aangetast
 • Nat
 • Blaren
 • Pijnlijk
 • Voelt soepel

Behandelen

 • Eerst water de rest komt later
 • Raadpleeg je huisarts, ga naar spoed of bel de hulpdiensten op het gratis nummer 112
 • Verwijder de kleding maar laat kleding die aan de brandwonde kleeft gewoon zitten

Kenmerken

 • Zowel de opperhuid als de lederhuid zijn beschadigd tot in het onderhuids vetweefsel
 • Beige tot donkerbruin
 • Droog, leerachtig
 • Nauwelijks pijnlijk
 • Is stug

Behandelen

 • Eerst water de rest komt later
 • Verwijder de kleding maar laat kleding die aan de brandwonde kleeft gewoon zitten.
 • Bel de hulpdiensten op het gratis nummer 112

CHEMISCHE BRANDWONDEN

Chemische brandwonden zijn een stuk hardnekkiger en ontstaan door inwerking van chemicaliën op de huid én alle weefsels onder je eerste huidlaag. De chemische stof kan ook in de bloedbaan terechtkomen en vergiftiging veroorzaken. Contacteer steeds de hulpdiensten via het gratis nummer 112.

Kenmerken

De symptomen van een chemische brandwonde zijn afhankelijk van de chemische stof, de duur van contact met de stof, of het werd ingeademd of ingeslikt, of de huid intact was, de locatie van het contact, de hoeveelheid product, de concentratie van het product, en de vorm (gas, vloeistof of vaste stof). De huid kan afsterven, zwart of grijs verkleuren, roodheid of blaren vertonen, gezwollen en pijnlijk zijn. Pijn kan ook ontbreken bij diepe schade. Oogletsel en blindheid kunnen ontstaan.

Behandelen

 • Eerst water de rest komt later
 • Koel gedurende 40 minuten onder stromend water met een aangename temperatuur 
 • Ogen zeer goed spoelen
 • Verwijder kleding en schoenen die in aanraking  zijn geweest met de stof
 • Ga steeds naar het ziekenhuis of brandwondencentrum
 • In ernstige situaties bel je de hulpdiensten op het gratis nummer 112

Voor vragen ivm chemische producten kan je  contact opnemen met het antigifcentrum.


Download de poster:

[download_after_email id=”9658″]