Opleidingen littekenonderzoek, littekenbehandeling en littekenbehandeling

Onze opleidingen richten zich zowel op littekenonderzoek en -behandeling als op preventie.
Bij Scar Academy komt de behandeling en het onderzoek aan bod. Een essentieel onderdeel van de strategie van Scar Academy is om d.m.v. opleidingen – in België en Nederland – de kennis rond littekentherapie te verspreiden.

Tijdens preventielessen op scholen en bedrijven proberen we mensen te betrekken in een herkenbaar verhaal om zo hun engagement en betrokkenheid te stimuleren. Want brandveilig(er) leven kan je leren.

Brandwonden voorkomen is beter dan behandelen

Wereldwijd zijn er miljoenen mensen met littekens als gevolg van een operatie, een trauma of een vertraagde wondgenezing. Ernstige littekens kunnen functionele en psychologische problemen veroorzaken. Duidelijk zichtbare littekens in het gezicht en op de handen kunnen zeer verminkend zijn en blijven een levenslange last. Het is daarom belangrijk om deze op de meest optimale manier te voorkomen en te behandelen. We kunnen vertrouwen op de expertise van gespecialiseerde centra, maar helaas zijn er niet genoeg van die centra en het ontbreken van een duidelijke wereldwijde visie op dit onderwerp biedt ongeschoolde mensen de mogelijkheid om littekens te behandelen zonder de nodige expliciete kennis en de gevolgen van onjuiste behandelingen kan leiden tot verdere misvormingen en psychologisch trauma.

Een internationaal programma

Tot in 2010 bestond er geen specifiek gekwalificeerd educatief programma voor de behandeling van brandwonden en littekens. Daarom startte Oscare vzw het initiatief “Scar Academy”. Het is een internationaal educatief programma dat multidisciplinaire training biedt over alle aspecten van de nazorg van brandwonden en littekens. Scar Academy richt zich tot fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, artsen, chirurgen, psychologen en alle leden van het multidisciplinaire team die littekens behandelen.

Opleiding Littekentherapie UAntwerpen

In Vlaanderen werkt Scar Academy samen met de Universiteit Antwerpen, afdeling Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. De opleiding ‘Littekentherapie’ situeert zich in de post-academische vorming en bestaat uit hoorcolleges, online lessen, workshops en training days gespreid over een periode van 15 maanden. De deelnemers komen uit alle provincies van Vlaanderen tot zelfs uit het noorden van Nederland. Alle deelnemers die certificaten hebben behaald, worden geregistreerd in een centrale database van opgeleide zorgaanbieders. Alle voorschrijvende artsen die personen met littekens behandelen, hebben toegang tot dit referentienetwerk.

Scars2020: Meerdaags internationale evenement

Het internationale luik van Scar Academy bestaat uit twee- of driedaagse evenementen zoals workshops, symposia en internationale congressen. Voor dit luik wordt er steeds een samenwerking aangegaan met een lokale partner. Tot nu toe resulteerde dit in evenementen in Nederland, Duitsland en Verenigd Koninkrijk. Het laatste internationale congres werd bijgewoond door 300 deelnemers uit 21 verschillende landen.