Steun Ons

Dankzij uw steun kunnen wij mensen met brandwonden en littekens helpen!

Vanaf een bedrag van 40 euro per jaar ontvangt u, in maart van het daaropvolgend jaar, een fiscaal attest.
Hiermee kan u 60% van uw gift recupereren via de belastingdiensten.

Let wel! Giften die via een derde worden gedaan zijn NIET fiscaal aftrekbaar!


Aantrekkelijker belastingaftrek voor giften in tijden van Covid-19
Op 13 juni 2020 werd beslist de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in de loop van 2020 op te trekken van 45 naar 60%. Het plafond voor belastingvermindering voor giften wordt verhoogd van 10 naar 20% van het netto-belastbaar inkomen.


Name*

Company name*

Email address*

Phone number*

Street*

Zipcode*

City*

Country*

Project*

Message

Amount €*