Testament – nalatenschap

We denken liever niet aan de dag dat we er niet meer zullen zijn. En toch is het zinvol om dat wel te doen. Door het opstellen van een testament komt uw geld terecht bij wie u belangrijk vindt. En het kan ook een geruststellend idee zijn te weten dat alles goed geregeld is en dat u goed over de verdeling van uw bezittingen heeft nagedacht.

Naast familie en vrienden kan u ook een goed doel opnemen in uw testament. Zo geeft u uw nalatenschap een bijzondere bestemming die bij uw persoonlijkheid past. En doet u iets blijvends voor een betere en mooiere wereld.

U bent de vzw Oscare zeer genegen en wenst haar op te nemen in uw testament? Dat kan via een legaat of een duo-legaat.
Neem in elk geval eerst contact op met uw notaris en vertrouw hem uw testament toe. Dit is een waarborg voor een behoorlijke wilsbeschikking.

Er bestaan drie soorten legaten:

1. Bij een algemeen legaat laat de overledene ons alles na, behalve bepaalde eigendom(men), bestemd voor andere begunstigden (het zgn. beschikbaar deel).
2. Bij een legaat onder algemene titel wenst de overledene zijn bezittingen te verdelen tussen verschillende personen en/of instellingen. Een welbepaald deel is ons dan voorbehouden. De wet blijft wel ‘gereserveerde’ delen voorzien voor de familie.
3. Bij een bijzonder legaat wordt een bepaald vermogen aan ons nagelaten.

Een legaat kan zowel een geldsom als een schenking in natura omvatten (bv. een gebouw of een collectie schilderijen). De overledene bepaalt zelf de bestemming van het legaat en de vzw Oscare wordt daarbij verplicht zijn wens in te willigen.

Bij een duo-legaat schenkt de overledene een deel van zijn nalatenschap met een legaat aan de vzw Oscare die daarbij alle successierechten betaalt (ook op het deel dat aan andere erfgenamen wordt overgelaten).

Deze regeling kan bijzonder gunstig uitvallen, zowel voor de vzw. Oscare als voor de erfgenamen. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat een erfgenaam-vriend van de overledene minstens 45% successierechten moet betalen, waar dit voor de vzw Oscare beduidend lager ligt.
8,8% in 
Vlaanderen, 12,5% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 7% in Wallonië. Uw notaris kan u terzake uitvoerig informeren. (*)

Voor meer informatie kan u terecht op www.testament.be of via ons contactformulier.


Vanaf  1 juli 2021 worden in Vlaanderen de tarieven van de schenkbelasting en de erfbelasting voor de giften aan goede doelen verlaagd naar 0%. 

(*) De regeling rond duolegaten wijzigt eveneens : deze leveren geen fiscaal voordeel meer op voor de overlijdens vanaf 1 juli 2021.