We denken liever niet aan de dag dat we er niet meer zullen zijn. Toch is het zinvol om dat wel te doen. Door het opstellen van een testament komt uw geld terecht bij wie u belangrijk vindt. Het is een geruststellende gedachte om goed over de verdeling van uw bezittingen na te denken en te weten dat alles goed geregeld is .

Naast familie en vrienden kan u ook een goed doel opnemen in uw testament. Zo geeft u uw nalatenschap een bijzondere bestemming die bij uw persoonlijkheid past. En doet u iets blijvends voor een betere en mooiere wereld.

U bent de vzw Oscare genegen en wenst haar op te nemen in uw testament?
Dat kan via een legaat.
Neem in elk geval eerst contact op met uw notaris en vertrouw hem uw testament toe. Dit is een waarborg voor een behoorlijke wilsbeschikking.

Er bestaan drie soorten legaten:

  1. Bij een algemeen legaat laat de overledene ons alles na, behalve bepaalde eigendom(men), bestemd voor andere begunstigden (het zgn. beschikbaar deel).
  2. Bij een legaat onder algemene titel wenst de overledene zijn bezittingen te verdelen tussen verschillende personen en/of instellingen. Een welbepaald deel is ons dan voorbehouden. De wet blijft wel ‘gereserveerde’ delen voorzien voor de familie.
  3. Bij een bijzonder legaat wordt een bepaald vermogen aan ons nagelaten.

Een legaat kan zowel een geldsom als een schenking in natura omvatten (bv. een gebouw of een collectie schilderijen). De overledene bepaalt zelf de bestemming van het legaat en de vzw Oscare wordt daarbij verplicht zijn wens in te willigen.

Voor overlijdens in Vlaanderen wordt het fiscaal voordeel van duolegaten vanaf 1 juli 2021 afgeschaft. Voor Brussel en Wallonië blijft de situatie onveranderd.
Legaten aan ‘goede doelen’ worden volledig vrijgesteld van erfrechten.
meer info >>


Het decreet, waarbij het nultarief voor legaten en schenkingen aan goede doelen wordt ingevoerd, werd op woensdag 18 maart 2021 in het Vlaams Parlement gestemd en goedgekeurd. Deze fiscale hervorming van de erf- en schenkbelasting geldt vanaf 1 juli 2021 voor Vlaanderen.
Concreet betekent dit dat wanneer u in Vlaanderen bent gedomicilieerd en iets schenkt of nalaat aan Oscare vzw, wij daarop geen erfbelasting meer moeten betalen.

Duolegaten leveren geen fiscaal voordeel meer op voor de overlijdens vanaf 1 juli 2021 in Vlaanderen. Voor Brussel en Wallonië blijft de situatie onveranderd.

Voor meer informatie kan u terecht bij uw notaris. U kan ons contacteren via ons contactformulier.
Oscare vzw – Van Roiestraat 18, BE-2170 Merksem – ON: 0465.210.218


“Oscare is een hele grote hulp tijdens mijn revalidatie”

Brecht: “In 2017 had ik een zwaar arbeidsongeval. Ik werkte in de Antwerpse haven toen een leiding plots openscheurde en ik een mengsel van stoom en antivries over me heen kreeg. De hete stoom en de bijtende producten in die antivries zorgden ervoor dat ik brandwonden had. Ik was vrij direct blind en voelde ook aan mijn handen dat er iets loshing, maar ik wist niet of het mijn handschoenen waren of mijn vel. Ik ben naar het ziekenhuis gebracht en heb twee dagen in coma gelegen. Ik heb zeven weken in het ziekenhuis gelegen en heb veel geduld gehad voor mijn herstel, ondertussen kan ik ook terug zien. Toen ik na die zeven weken in het ziekenhuis naar huis mocht, dacht ik: ‘het stopt, het is gedaan met revalideren’, maar eigenlijk begon het toen maar net. Ik moest een nieuwe weg inslaan en toen ben ik bij Oscare terecht gekomen. Bij hen kon ik terecht voor dokters, verpleging, een kinesist, een bandagist, een psycholoog,… en dat allemaal onder één dak.”


Ernstige brandwonden. Ze houden je weken, soms maanden in het ziekenhuis. Om je daarna voor het leven te tekenen. Met talloze operaties, pijnlijke verbandwisselingen en een gewijzigd uiterlijk tot gevolg.

Oscare vzw helpt mensen met brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook later in hun dagelijkse strijd tegen littekens. We financieren onderzoek en doen alles om brandwonden te voorkomen. We zetten ons in voor de best mogelijke zorg voor brandwondenpatiënten, en de hoogst mogelijke kwaliteit van leven.

Dankzij jouw gift helpen wij mensen zoals Brecht in hun lange revalidatie.Maak het verschil voor mensen met brandwonden!