Is mijn kinderopvang brandveilig?

Is mijn kinderopvang brandveilig?

Zijn jouw kinderen (brand)veilig bij de kinderopvang?

In de kinderopvang zijn er brandveiligheidsvoorschriften. Omdat er meer risico’s verbonden zijn aan grotere gebouwen en de evacuatie van grote groepen moeilijker is, worden de voorschriften strenger naargelang de grootte van de opvang.

Er wordt een verschil gemaakt tussen gezins- en groepsopvang.

Groepsopvang

Een kinderdagverblijf of crèche valt onder groepsopvang. De groepsopvang is een grotere opvang met meerdere kinderbegeleiders. Er zijn minimaal 9 kinderen tegelijkertijd aanwezig. De kinderen worden opgevangen in een leefgroep van maximaal 18 kinderen en elke begeleider heeft maximaal 9 kindjes.

Als organisator van groepsopvang moet je infrastructuur voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. Dit kan je aantonen met een brandveiligheidsattest A of B dat je aanvraagt bij je gemeente. 

Als je niet kan voldoen aan bepaalde brandveiligheidsvoorschriften, kan je hiervoor bij de technische commissie brandveiligheid een afwijking aanvragen.

Als je ingrijpende wijzigingen doet aan de infrastructuur van je opvang, die een weerslag kunnen hebben op de veiligheid, heb je ten laatste 6 maanden na de werken een nieuw brandveiligheidsattest nodig.
Je kan aan de brandweer advies vragen over bouwplannen en materialen die gevolg kunnen hebben op brandveiligheid.

Gezinsopvang

Als onthaalouder bij je thuis kinderen opvangen noemen we gezinsopvang.

  • Je kan je aansluiten bij een organisator kinderopvang (een dienst voor onthaalouders). Samen met je dienst wordt dan bepaald hoeveel kinderen je kan opvangen. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van je ervaring en de grootte van je huis. Je mag maximum vier kinderen per kwartaal voltijds opvangen en nooit meer dan 8 kinderen gelijktijdig. Voor samenwerkende onthaalouders is dat 14 kinderren. Overbezetting op kwartaalbasis kan onder bepaalde voorwaarden door je dienst toegestaan worden.
  • Je kan zelf organisator gezinsopvang worden. Je werkt dan als zelfstandige en staat in voor de volledige organisatie en administratie van je eigen gezinsopvang.

Verplichtingen met betrekking, of betrekking kunnen hebben, tot (brand)veiligheid

  • Verplicht één werkende rookmelder per bouwlaag.
  • Iedereen die begint als onthaalouder moet kunnen aantonen dat hij of zij een attest van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen heeft.
  • Als je als onthaalouder ten minste acht kinderen opvangt moet je een brandweerverslag hebben waarin staat dat je opvangomgeving brandveilig is.
  • Er mag niet gerookt worden in de omgeving waarin je kinderen opvangt.
  • Je dient een risicoanalyse te maken.

Bij gezinsopvang is er een grote grijze zone wat betreft brandveiligheid en -preventie.

Gezinsopvang doet men meestal in de eigen woning. Hiervoor bestaat geen specifieke wetgeving. Onthaalouders moeten zich houden aan de regelgeving voor gewone woningen. De enige verplichte regel rond brandveiligheid (in Vlaanderen) is het plaatsen van één werkende rookmelder per bouwlaag.


Brandveiligheid bij kinderopvang kan je leren!

Brandveilig leven begint bij jezelf!
Met deze boodschap willen wij inzetten op preventie om onthaalouders en medewerkers in kinderdagverblijven bewust(er) te maken om brandveilig(er) te leven. Aan de hand van specifieke tools op maat van de doelgroep, kaarten wij de risico’s op brand en brandwonden aan. We vermelden niet enkel de verplichtingen maar geven ook tips en een stappenplan mee om mogelijke risico’s zo klein mogelijk te maken.


“Het was een leuke en leerrijke avond. We hebben veel goede commentaren gekregen van onze kinderbegeleiders.”

Ann Clauwaert, Regionaal verantwoordelijke kinderopvang FeliesWens je meer informatie?


Maak het verschil
Maak het verschil
voor mensen met brandwonden

Hebben deze opleiding reeds gevolgd: