Ethisch Fondsenwerven

Transparantie in fondsenwerving

Als je een gift doet aan een goed doel, wil je dat je geld goed besteed wordt.
Bij Oscare vzw dragen we transparantie hoog in het vaandel.
Wat gebeurt er met de giften die wij ontvangen?

Lees het na in ons jaarverslag!


Oscare vzw is aangesloten bij:

Vereniging voor Ethiek en Fondsenwerving (VEF)

Oscare vzw onderschrijft de Ethische Code van de Vereniging voor Ethiek in Fondsenwerving (VEF)
U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat zowel schenkers, vrijwilligers als personeelsleden minstens jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.


Donorinfo.be

Oscare vzw is aangesloten bij Donorinfo.

Als je een gift doet aan een goed doel, wil je dat je geld goed besteed wordt. Daarom is het belangrijk dat organisaties open en dus transparant zijn over de manier waarop ze hun middelen besteden.

  • Goede doelen die zich laten registreren op Donorinfo, kiezen heel bewust voor financiële transparantie. Donorinfo analyseert voor jou hun gedetailleerde rekeningen en stelt vragen waar nodig. Elke organisatie laat bovendien haar rekeningen controleren door een officieel erkende instantie, zoals een bedrijfsrevisor.
  • Na de analyse verwerken we de informatie in het standaard Donorinfo rapport, dat we publiceren op donorinfo.be. Zo kan je als schenker de informatie van verschillende organisaties makkelijk met elkaar vergelijken.

Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro


Je kan Oscare ook op een andere manier steunen