Fatale woningbranden
Fatale Woningbranden

"Statistieken zijn een aanzet om gericht werk te maken van brandveiligheid. Je kan immers geen campagnes en sensibiliserende acties opstarten als je niet weet waar de branden gebeuren, hoe deze ontstaan en wie de slachtoffers zijn. "
Tim Renders

Fatale woningbranden
Fatale Woningbranden

"Statistieken zijn een aanzet om gericht werk te maken van brandveiligheid. Je kan immers geen campagnes en sensibiliserende acties opstarten als je niet weet waar de branden gebeuren, hoe deze ontstaan en wie de slachtoffers zijn. "
Tim Renders

Elke week sterft er iemand in België door een woningbrand!

In 2021 vielen er minstens 50 doden door woningbranden in België. Een cijfer dat doet nadenken!

In Vlaanderen vielen er minstens 21 doden, in Wallonië 23 en in Brussel 6.

8 jongeren, 25 volwassenen, 15 senioren (65+) en twee personen waarvan de leeftijd nog niet gekend is lieten het leven bij woningbranden. Enkel in 2015 vielen er meer slachtoffers onder de jongeren te betreuren. 


Download in ons downloadcenter je exemplaar van onze infographic ‘Fatale woningbranden 2021’ of laat ons weten of je nog vragen of opmerkingen hebt.


“Voldoende rookmelders en een afgesproken vluchtplan redden levens!”

Woningbranden in België eisen enorm veel slachtoffers. De laatste jaren valt ook een toename van het aantal branden op. Naast het vermijden van brandrisico’s in en om de woning, is het belangrijk dat geïnvesteerd wordt in voldoende rookmelders met een 10-jarige vaste batterij.

Weinig mensen weten dat als er ’s nachts brand uitbreekt je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden. Als je slaapt, ruik je immers niets. De rook van een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend.

Voldoende rookmelders en een afgesproken vluchtplan helpen om het aantal doden en gewonden door woningbranden te verminderen. Belangrijk is om alle risicoplaatsen te voorzien van een rookmelder, met uitzondering van locaties waar valse alarmen mogelijk zijn, zoals de keuken, de badkamer en plaatsen waar de temperatuur zakt tot 4°C of stijgt tot 38°C, bijvoorbeeld de kelder, de garage, de veranda en een onafgewerkte zolder. Op die plaatsen is uiteraard ook een risico op brand, dus moet een rookmelder in de nabijheid ervan geplaatst worden.

“Eén rookmelder per verdieping is te weinig!”

Stel, je plaatst een rookmelder in de nachthal en er breekt brand uit in de slaapkamer van je kind. Het duurt dan tot de rook aan die rookmelder komt voor je verwittigd wordt. De rookmelder gaat te laat alarm geven. Op de kinderkamers en alle slaapkamers hoort dus een rookmelder. Als de brand snel gedetecteerd wordt, blijft deze beperkt en is een vluchtweg beschikbaar.

In een doorsnee gezinswoning zijn 6 tot 8 rookmelders nodig om te zorgen voor een snelle detectie. In elke woning zijn meerdere elektrische toestellen aanwezig, die een risico op brand inhouden. Denk hierbij aan de vaatwas, wasmachine en droogkast, maar ook het opladen van elektrische fietsen, laptops en smartphones houdt een risico in. Op deze plaatsen of in de buurt ervan dient dus een rookmelder geplaatst te worden. In grotere woningen worden bij voorkeur gekoppelde rookmelders geplaatst, zodat het alarm op meerdere plaatsen hoorbaar is.

“Het alarm van de rookmelders dient steeds hoorbaar te zijn tot in de slaapkamer en tijdens de diepe slaap!”

Naast het plaatsen van voldoende rookmelders, is het belangrijk om te kunnen terugvallen op een geoefend vluchtplan. Dit zorgt ervoor dat iedereen de woning tijdig en veilig kan verlaten.


2021 een dodelijk jaar!

In 2021 eisten woningbranden in België minstens 50 doden, waarvan 25 vrouwen en 24 mannen. Bij 1 dode is het geslacht mij onbekend.

23 stierven in Wallonië, 6 in Brussel en 21 in Vlaanderen. 35 slachtoffers overleden ’s nachts of in de avond.    

Het jongste slachtoffer was ongeboren (7 maanden zwangerschap) en het oudste slachtoffer 92 jaar. De gemiddelde leeftijd van de doden door woningbranden is 49 jaar.

Van 2 slachtoffers is de leeftijd mij niet bekend.

De 50 doden komen door een totaal van 41 fatale woningbranden, waarvan 18 in Wallonië, 3 in Brussel en 20 in Vlaanderen. 25 van de 41 fatale woningbranden vonden plaats in eengezinswoningen.

Dodelijke slachtoffers door woningbrand (2021)

Slachtoffers per leeftijd en geslacht (2021)
Slachtoffers per tijdstip van de dag (2021)
Slachtoffers per type woning (2021)

“Het jongste slachtoffer was ongeboren (7 maanden zwangerschap) en het oudste slachtoffer 92 jaar.”Dit jaar al een aanzienlijke stijging van het aantal dodelijke slachtoffers!  

Het jaar is nog maar enkele maanden ver en toch zien we al een aanzienlijke stijging van het aantal dodelijke slachtoffers ten opzichte van dezelfde periode in 2021. In 2021 (1 januari t.e.m. 6 april) vielen er 13 slachtoffers te betreuren en momenteel staat de teller al op 21 slachtoffers waarvan 5 jongeren onder de 18 jaar. Infographic kan je hier terugvinden.

2014 – 69

Vlaanderen 33
Wallonië 32
Brussel 4

2015 – 57

Vlaanderen 22
Wallonië 33
Brussel 2

2016 – 78

Vlaanderen 46
Wallonië 28
Brussel 4

2017 – 53

Vlaanderen 26
Wallonië 23
Brussel 4

2018 – 56

Vlaanderen 17
Wallonië 33
Brussel 6

2019 – 53

Vlaanderen 16
Wallonië 34
Brussel 3

2020 – 76

Vlaanderen 34
Wallonië 40
Brussel 2

2021 – 50

Vlaanderen 21
Wallonië 23
Brussel 6

2022 – 46

Vlaanderen 15
Wallonië 26
Brussel 5
(update 16/07/2022)


Samen naar meer brandveiligheid!

Leef Brandveilig

Op LeefBrandveilig! worden alle thema’s met betrekking tot brandveiligheid in en rond de woning vanuit dagelijkse en herkenbare situaties ondergebracht.
De website kan beschouwd worden als een toolbox voor iedereen: kinderen, jongeren, families, senioren, leerkrachten,… en zelfs voor de brandweer en hun brandpreventieadviseurs.
De rode draad in de campagnes is de familie Van Vlam. Deze familie, die zeer brandveilig leeft en het goede voorbeeld geeft, wordt bewust ingezet om brandveilig leven te promoten, preventietips mee te geven, met de focus op het belang van rookmelders en een vluchtplan. De familie Van Vlam bestaat uit grootouders, ouders, (klein-)kinderen en een huisdier. Het opzet is om vanuit verschillende situaties en gebeurtenissen brandveilige thema’s aan te kaarten en brandveilige boodschappen mee te geven.

Ga naar www.leefbrandveilig.be en ontdek het verhaal.


Belang van statistiek en brandonderzoek

Statistieken zijn een aanzet om gericht werk te maken van brandveiligheid. Je kan immers geen campagnes en sensibiliserende acties opstarten als je niet weet waar de branden gebeuren, hoe deze ontstaan en wie de slachtoffers zijn. Alle gekende gevallen van zelfdoding en moorden werden uit bovenstaande cijfers gehaald. Woningen, studio’s, kamers, hotels en rustoorden werden opgenomen in deze cijfers, de plaatsen dus die beschouwd kunnen worden als woon- of verblijfplaats.


Auteurs, bron en illustraties: Tim Renders – Peter Van Rossum – info@leefbrandveilig.be