Leef Brandveilig viert zijn 2de verjaardag!

Leef Brandveilig viert zijn 2de verjaardag!

Leef Brandveilig viert zijn 2de verjaardag!

Op 31 mei 2017 ging Oscare vzw een verdere samenwerking aan met Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant. Beide werkten al langer samen voor de organisatie van nazorgmomenten, opendeurdagen en infostanden. Vandaag 2 jaar geleden sloegen onze hulpverleningszone en vzw Oscare de handen in elkaar om te komen tot minder brandwonden en meer brandveiligheid! Ons doel was en is nog steeds om te komen tot een drastische daling van het aantal doden en gewonden door woningbranden. Samen ontwikkelen we digitaal en geprint beeldmateriaal rond brandveiligheid. Dit gaat van de belangrijkste thema’s rookmelders en vluchtplan tot thema’s waarbij wordt ingespeeld op de actualiteit. De website kan beschouwd worden als een toolbox voor iedereen: kinderen, jongeren, families, senioren, leerkrachten,… en zelfs voor de brandweer en hun brandpreventieadviseurs.

Een dag later werd onze familie Van Vlam geboren. Er is bewust gekozen voor een familie die brandveilig leven wil promoten en preventietips geeft, met de focus op het belang van voldoende rookmelders en een vluchtplan. De familie Van Vlam bestaat uit grootouders, ouders, (klein-)kinderen en de hond Fikkie. Bedoeling is om vanuit dagelijkse situaties en gebeurtenissen verschillende brandveilige thema’s aan te kaarten en brandveilige boodschappen mee te geven. Doe zoals de familie Van Vlam en Leef Brandveilig!

De afgelopen 2 jaar werden veel beelden ontwikkeld, brandveilige boodschappen verspreid (zowel online als offline) en kwamen er partners bij. Leef Brandveilig is ondertussen een gezamenlijk project van vzw OscareHulpverleningszone Oost Vlaams-BrabantHulpverleningszone Zuid-OostHulpverleningszone MeetjeslandBrandweer WesthoekTaxandriaBrandweerzone Vlaams-Brabant WestBrandweer West-Vlaanderen, Hulpverleningszone Rivierenland, BIN Kenniscentrum, Hulpverleningszone Noord-Limburg, Hulpverleningszone Oost en Brandweer Zone Rand

Vier onze verjaardag mee met ons en breng onze website www.leefbrandveilig.be en brandveilige boodschappen onder de aandacht. We willen dat iedereen brandveilig leeft! Samen gaan we voor meer brandveiligheid en minder brandwonden.