Jouw persoonlijke opvolging bij Oscare

Welkom bij Oscare! Je bent bij ons terecht gekomen voor de behandeling en opvolging van jouw littekens na chirurgische ingreep, dermatologische aandoening, ongeval of door het oplopen van brandwonden. Je bent zonet bij de arts op consultatie geweest en hebt hiermee je eerste stap in jouw opvolgingstraject gezet. Hoe dit traject verloopt kan je hieronder terugvinden.
Om jouw opvolgingstraject te verduidelijken, vind je hieronder een stappenplan die de volledige flow overloopt. Je ontvangt een mail waarin je onderstaande stappen dient te vervolledigen. Deze eerste stappen zouden ten laatste een week na de eerste consultatie bij de arts moeten voltooid worden.


We vragen je geïnformeerde toestemming voor het delen van je beschermde en beveiligde persoonsgegevens en opvolgingsdata met al onze zorgverstrekkers en onderzoekers.


We vragen jou om je contactgegevens op te geven zodat we je kunnen contacteren in verband met gemaakte afspraken en/of opvolging.


Je krijgt een patiënten-identificatie toegekend die niet herkenbaar aan je persoon gelinkt is. Deze is beveiligd en enkel toegankelijk voor de zorgverstrekker en/of onderzoeker.


Je moet nu een aantal vragen beantwoorden waardoor wij een beeld kunnen schetsen van je algemene gezondheidstoestand.


Je gaat nu gevraagd worden om enkele vragenlijsten in te vullen over je litteken, je gezondheid en je kwaliteit van leven. Dit duurt ongeveer 20 minuten.


Je zorgverstrekker/onderzoeker dient ook een vragenlijst in te vullen ter beoordeling van de littekens. Verder zullen er eventueel huidmetingen uitgevoerd worden met meettoestellen om enkele kenmerken van het litteken te objectiveren.


Zodra stap 6 is afgewerkt, zullen op verschillende tijdstippen stap 5 en 6 worden herhaald. Deze tijdstippen vinden plaats op respectievelijk 3-6-9 en 12 maanden na de eerste bevraging. Voorafgaand aan je vervolgafspraak krijg je telkens een mail om dezelfde vragenlijsten opnieuw in te vullen.

Heb je nog vragen?

Evert De Rijcker

case manager nazorg – nazorgcoördinator BRANACO

Thibau Demarbaix

junior researcher

Lisa Senepart

digital care coördinator

Peter Moortgat

coördinator kinesitherapie – coördinator onderzoek en opleiding

Hoe behandel je littekens?

Tijdens jouw opvolgingstraject zullen je zorgverstrekkers een behandelplan opstellen bestaande uit een combinatie van de meest geschikte behandelingen voor jouw litteken. Indien je echter al benieuwd bent naar de behandelmogelijkheden nodigen we je uit om onze informatieve website  hoebehandeljelittekens.be te bezoeken.