Privacy policy

Vanzelfsprekend respecteert Oscare vzw de privacywetgeving ter zake. Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt Oscare persoonlijke gegevens?

 • Oscare verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt Oscare?

 • Oscare verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst.
 • Afhankelijk van uw verhouding met Oscare verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens. Voor onderstaande acties moeten verplicht volgende gegevens ingevuld worden:
 • Voor het aanmaken van een account op de website:
  Naam/voornaam/straat/nummer/land/postcode/gemeente/e-mail/paswoord (het paswoord is versleuteld in de admin van de website)
 • Voor het inschrijven van een evenement:
  Naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
 • Voor het bestellen van een publicatie:
  Naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
 • Voor het overmaken van een gift online:
  Bedrag/naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
 • Voor het abonneren op een algemene of thematische e-news:
  Mailadres
 • IP-adres

Wanneer en waarom verwerkt Oscare persoonlijke gegevens?

 • Oscare verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten.
 • Bij het aanmaken van een account op de website geniet u het voordeel van een prefilling indien u later op een andere dienst van Oscare beroep doet.
 • Oscare verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:
 • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
 • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie op te sturen);
 • of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. om een fiscaal attest te kunnen aanleveren);
 • of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties en personen die financiële steun verlenen).

 Hoe behandelt Oscare persoonlijke gegevens?

 • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bv. gezondheidsinformatie of bankrekeningnummer) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven):
 • Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven.
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
 • Wij delen jouw persoonsgegevens met dienstverleners van Oscare voor zover als nodig voor de uitvoering van de dienstverlening.
 • Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder jouw toestemming.

Hoe lang bewaart Oscare persoonlijke gegevens?

 • Oscare verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld.

Bewaart Oscare mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

 • Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.
 • Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
 • Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
 • Wanneer we persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

 • Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens, kunt u dat zelf doen via onze website.
 • U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met info@oscare.be.
 • U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die Oscare over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.

Cookie-beleid

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken enkel noodzakelijke, functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
 • Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Google Analytics

 • Oscare vzw maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Oscare vzw bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Oscare vzw te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Oscare vzw heeft hier geen invloed op. Oscare vzw heeft Google geen toestemming gegeven om via Oscare vzw verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Nog vragen of bedenkingen?