Fiscaal attest

Wat is een fiscaal attest?

Een fiscaal attest ontvang je als je gifttotaal op jaarbasis 40 euro of meer bedraagt. Door dit attest heb je recht op een belastingvermindering die tot 45% kan bedragen (volgens de voorwaarden in artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992). Een schenking van 100 euro bijvoorbeeld kost je dus in feite maar 55 euro.

Door de coronacrisis heeft de federale regering verkondigd extra maatregelen te voorzien in 2020. Het deel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften is verhoogd van 10% naar 20%. U kan dus twee keer zo veel giften aftrekken van uw belastingen. Bovendien wordt voor het jaar 2020 de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen verhoogd van 45 naar 60%. Per 100 euro donatie geniet u nu van een belastingvoordeel tot 60 euro. De maatregel erkent het belang van de ondersteuning van verenigingen die zich inzetten voor het algemeen belang in deze crisisperiode. Opgelet: het is nog niet zeker of deze voorwaarden ook voor 2021 zullen gelden.

De fiscale attesten worden verleend door de Belgische staat, maar je krijgt je attest van Oscare vzw. Wij versturen je attest per post, in de eerste maanden van het jaar ná de gift(en).

Dit attest levert je een mooi fiscaal voordeel op. Het is dus erg belangrijk om dit attest toe te voegen aan je belastingaangifte.Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro


Je kan Oscare ook op een andere manier steunen