Steun Ons

Dankzij uw steun kunnen wij mensen met brandwonden en littekens helpen!

Vanaf een bedrag van 40 euro per jaar ontvangt u, in maart van het daaropvolgend jaar, een fiscaal attest. Afhankelijk van de grootte van uw belastbaar inkomen kan u tot 50 % van uw gift recupereren via de belastingdiensten.

Let wel! Giften die via een derde worden gedaan zijn NIET fiscaal aftrekbaar!
Giften betaald via Paypal of gedoneerd via Facebook geven geen recht op een fiscaal attest.

Name*

Company name*

Email address*

Phone number*

Street*

Zipcode*

City*

Country*

Project*

Message

Amount €*