EERSTE SCHOOLDAG

EERSTE SCHOOLDAG
Eerste schooldag

De eerste schooldag

Voor vele kinderen is dit de eerste stap in een nieuwe school en voor andere een nieuw schooljaar in een nieuwe klas. Heb jij al eens stilgestaan bij de brandveiligheid op school? Weet je kind wat te doen als er brand is op school? Kent je kind de verschillende pictogrammen die ophangen in de school? Brandveiligheid is niet alleen thuis belangrijk maar ook op school. 

Heb jij al eens stilgestaan bij de brandveiligheid van je kind(eren) op school?

WAAROM BRANDPREVENTIE OP SCHOOL?

Brandveilig(er) leven kan je leren. En hoe jonger je hiermee begint, hoe makkelijker het een goede gewoonte wordt. Kleuters zijn heel nieuwsgierig en de dingen die ze leren, vertellen ze aan hun ouders. Op die manier worden de ouders betrokken en krijgen zij tips om brandveilig(er) te leven. 

Door kinderen en jongeren mee te nemen in een herkenbaar verhaal proberen we hun engagement en betrokkenheid te stimuleren. 

Bij studenten in het hoger onderwijs spelen we specifiek in op hun beroepskeuze. Op kot gaan is vaak een eerste stap naar zelfstandigheid. Daarom is het heel belangrijk de brandveiligheid op kot aan te kaarten.


OSCARE // EEN NETWERK AAN INFORMATIE OP MAAT VAN IEDEREEN

Brandveilig leven begint bij jezelf! Met deze boodschap willen wij inzetten op preventie om iedereen bewust(er) te maken om brandveilig(er) te leven. Aan de hand van educatief materiaal, op maat van de doelgroep, kaarten wij de risico’s op brand en brandwonden aan.