Europese dag van de Rechten van de Patiënt

Europese dag van de Rechten van de Patiënt

18 april – Europese dag van de Rechten van de Patiënt

Vandaag 18 april, op de Europese dag van de Rechten van de Patiënt willen we extra stilstaan bij de rechten van de patiënt. We willen daarbij extra aandacht schenken aan het bevorderen van gezondheidsvaardigheden.
We zijn ervan overtuigd dat gezondheidsvaardigheden bevorderen en gezondheidsinformatie toegankelijker maken voor al onze patiënten van vitaal belang is om hen in staat te stellen de regie over hun gezondheid in handen te nemen. Door deze vaardigheden te bevorderen willen we bereiken dat al onze patiënten de juiste informatie en hulp krijgen om beter voor zichzelf te zorgen en hun gezondheid te optimaliseren.

We begrijpen dat lage gezondheidsvaardigheden een belangrijke bijdrage leveren aan gezondheidsongelijkheid, en het is onze missie om dit, op een zo laagdrempelig mogelijke manier, tegen te gaan. We willen ervoor zorgen dat iedereen die zorg nodig heeft, ongeacht hun achtergrond of opleiding, toegang heeft tot de juiste informatie en ondersteuning.


De rechten van de patiënt zijn gebaseerd op 8 uitgangspunten:

  1. Recht op vrije keuze van de zorgverlener
  2. Recht op informatie over gezondheidstoestand
  3. Recht op toestemming na informatie
  4. Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
  5. Recht op patiëntendossier
  6. Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  7. Recht op klachtenbemiddeling
  8. Recht op pijnbehandeling

We hebben al heel wat stappen van deze reis gemaakt, maar we zijn vastbesloten om deze uitdaging verder aan te gaan en kijken ernaar om na samen te werken met al onze patiënten en hen te betrekken om onze doelen te bereiken. Iedere patiënt heeft recht op de beste gezondheidszorg.

Met vriendelijke groet,

Het Oscare-team


Bij eventuele vragen kan je altijd contact opnemen met Evert De Rijcker.

Evert De Rijcker

case manager nazorg – nazorgcoördinator BRANACO