Fatale woningbranden 2021

Fatale woningbranden 2021

In 2021 vielen er al minstens 40 doden door woningbranden in België.

Een dramatisch cijfer dat doet nadenken!

In Vlaanderen vielen er minstens 16 doden, in Wallonië 19 en in Brussel 5 wat nu al meer dan een verdubbeling is tegenover 2020.

8 van de 40 doden zijn jonger dan 18 jaar!

8 jongeren, 21 volwassenen en 11 senioren (65+) lieten het leven bij woningbranden. Enkel in 2015 vielen er meer slachtoffers onder de jongeren te betreuren. 

Sinds de start van de telling in 2014 zijn de maanden april en mei van dit jaar de zwartste maanden. We zien meer dan een verdubbeling van het aantal doden tegenover het gemiddelde in die maanden.

“Omwille van de corona-pandemie zijn heel wat infosessies en preventielessen in scholen, bij verenigingen,… niet kunnen doorgaan. Online campagne voeren is zeker een goed alternatief maar blijkt toch niet voldoende. Mensen rechtstreeks aanspreken en kunnen sensibiliseren is cruciaal in de strijd tegen woningbranden.” aldus Peter Van Rossum, Oscare vzw.

Preventie en sensibilisering zijn cruciaal om tot een drastische daling van woningbranden en dodelijke slachtoffers te komen.

“Naast het vermijden van brandrisico’s in en om de woning is het van levensbelang dat we allemaal voldoende hoorbare rookmelders (met een niet-vervangbare batterij) plaatsen en een vluchtplan met heel het gezin inoefenen.” vertelt Tim Renders, brandpreventieadviseur.

Voldoende rookmelders en een afgesproken vluchtplan redden levens!

Veel woningbranden kunnen voorkomen worden door enkele kleine aanpassingen in je woning door te voeren, zoals het plaatsen van voldoende en hoorbare rookmelders en door bewust om te gaan met mogelijke brandoorzaken. Denk daarbij aan het opladen van elektrische toestellen, het reinigen van de filter van de droogkast na elk gebruik, het niet onbeheerd achterlaten van kookpotten en pannen op het vuur, enzovoort. 100% brandveilig leven bestaat niet we kunnen er wel samen voor zorgen dat er heel wat minder slachtoffers vallen. 

Meer tips kan je terugvinden op www.leefbrandveilig.be


Tim Renders, deskundige brandveiligheid bij Leef Brandveilig, 0486 69 74 76

Peter Van Rossum, communicatieverantwoordelijke en dienst preventie Oscare vzw/Leef Brandveilig, 0478 65 44 03