Het litteken toonbaarder maken!

Het litteken toonbaarder maken!

Dr. Cynthia Lafaire, medisch diensthoofd van het brandwondencentrum ZNA Stuivenberg en medisch diensthoofd bij Oscare is reconstructief chirurg. Zij omschrijft haar werk zo: “Wij proberen het litteken ‘toonbaarder’ te maken. Het wordt vaak geassocieerd met esthetische chirurgie zoals faceliften en andere. Reconstructieve chirurgie daarentegen heeft hoofd-zakelijk een medische reden.”

Een litteken in het gelaat of op het lichaam kan het gevoel van eigenwaarde verlagen. Dit trekt altijd de aandacht en is vaak het bewijs van een traumatische ervaring.

Reconstructieve chirurgie wordt vooral toegepast op het gezicht en de ledematen. Het wordt ook ‘dermatochirurgie’ genoemd. Het gaat vaak om littekens op of over gewrichten, waardoor de functies beperkter of onvollediger kunnen zijn.  

Volgens Dr. Lafaire is het noodzakelijk dat een litteken eerst uitrijpt alvorens een reconstructie kan worden toegepast, behalve wanneer de bewegingsvrijheid in het gedrang komt. Uitrijpen wil zeggen dat het litteken niet meer verandert. Het duurt ongeveer zes maanden tot twee jaar vooraleer een litteken dit stadium bereikt. Brandwondenpatiënten komen gemiddeld na een jaar tot anderhalf jaar na de feiten met de vraag of recon-structieve chirurgie mogelijk is.

De huid en weke delen genezen langzaam. Wil je een relatief vers litteken laten corrigeren, kan het zijn dat de specialisten je adviseren te wachten tot het is uitgerijpt. Toch is een vroegtijdige beoordeling van belang om zicht te krijgen op de genezingscapaciteit van je huid.

Littekens die een vervorming geven aan wenkbrauwen, oogleden of lippen bijvoorbeeld, kunnen soms eerder worden ‘gecorrigeerd’. Als een litteken erg groot of ingewikkeld is, kunnen meerdere ingrepen noodzakelijk zijn.

Voor de patiënt is het belangrijk dat hij/zij eerst informeert wat kan en wat niet kan. “Wij zijn geen tovenaars, hoewel de patiënten dat wel verwachten” zegt ze. Daarom is het essentieel om goed te communiceren met de patiënt over de verwachtingen. Specialisten kunnen het litteken verminderen maar zij kunnen de huid nooit helemaal herstellen zoals voor het ongeluk. Chirurgen gaan niets beloven wat ze niet kunnen waarmaken.

Deze mening wordt gedeeld door Dr. Lieve De Cuyper, tevens reconstructief chirurg in het brandwondencentrum ZNA Stuivenberg en arts bij Oscare. Zij koos in 2006 bewust voor deze specialiteit. Ze haalt voldoening uit het traject dat ze samen met haar patiënten aflegt. “Na een tijdje zie je zowel op esthetisch als functioneel gebied vooruitgang” zegt ze. “Je kan mensen hun identiteit en zelfredzaamheid teruggeven. De band die je daardoor opbouwt met hen is onbeschrijfelijk”.


Oscare zet zich dagdagelijks in voor mensen met brandwonden en littekens. Samen met jouw steun kunnen we de strijd tegen brandwonden verderzetten.

Steun jij onze organisatie?

Ik heb een ❤ voor brandwondenpatiënten!

Amount