ScarPath, uw digitaal zorgpad voor een beter litteken

ScarPath, uw digitaal zorgpad voor een beter litteken

Wat is Scarpath?

Oscare doet er alles aan om de patiënt centraal te plaatsen en dit door de best mogelijke nazorg aan te bieden: laagdrempelig, betaalbaar en deskundig. ScarPath, een origineel en innovatief digitaal zorgpad voor patiënten met littekens, werd door onze medewerkers geïnitieerd om
de toegang tot deze specifieke zorg mogelijk te maken voor iedereen en de behandeluitkomsten voor patiënten te verbeteren. Eind 2017 werd, in
samenwerking met de Universiteit Antwerpen (vakgroep Movant), Oscare en met de ondersteuning van digitale experts Awell Health en Andaman7, het digitale zorgpad ScarPath boven het doopvont gehouden.

Het adekwaat meten en opvolgen van littekens is essentieel om de correcte behandelstrategie te bepalen, nieuwe therapievormen te onderbouwen en de uitkomst te verbeteren voor patiënten met ernstige littekens. Na verwonding worden 7 van de 10 littekens problematisch, slechts 1 van die 7 wordt momenteel gemeten en opgevolgd en krijgt gerichte zorg. De resterende 6 blijven ongeïnformeerd, onbehandeld, met mogelijks ernstige comorbiditeit en lage kwaliteit van leven als gevolg. ScarPath wil dit hiaat in de zorg oplossen door een digital zorgpad aan te bieden met gevalideerde patiëntgeorienteerde assessments.

Met ScarPath worden patiënten actieve spelers in het meten en opvolgen van hun littekens.

Zowel zorgverstrekkers, zorginstellingen als patiënten met littekens behoren tot het doelpubliek van ScarPath. Toegankelijke, wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en toepasbare tools om littekens te meten worden hier aangeboden. Het project beoogt het verhogen van informatieverstrekking (health literacy) en begeleiding van de patiënten en hun familie samen met een verbeterde communicatie tussen patiënt en zorgverstrekker en tussen zorgverstrekkers onderling. Door automatische dataverwerking en workflow (met ingebouwde meldingen/herinneringen voor patiënten en zorgverleners) wordt meer tijd en ruimte gecreëerd. Oscare won met ScarPath reeds verschillende prijzen in de start-up fase (BeHealthHackaton – Most patient benefit award, BeHealthHackaton-final price, Zorgvinding-In4Care 2018). De resultaten die uit ScarPath voortvloeien zijn relevant voor de klinische praktijk en voor onderzoek. De uitkomsten van dit project worden ook met de internationale littekenwereld gedeeld en ScarPath kan wereldwijd geïmplementeerd worden.

Met ScarPath worden patiënten actieve spelers in het meten en opvolgen van hun littekens. De innovatie ten opzichte van standaard littekenbehandelingen omvat gegarandeerde patiëntenbetrokkenheid, standaardisatie, verbeterde communicatie met automatische workflow en datamangement met mogelijkheid tot personalisering. ScarPath zal de nazorg voor deze kwetsbare patiënten met ernstige littekens verbeteren, dit past helemaal binnen de visie en missie van Oscare.

Voor meer informatie: www.scarpathway.com (Engelstalige website)