Tegemoetkomingen voor rookmelders voor doven en slechthorenden

Tegemoetkomingen voor rookmelders voor doven en slechthorenden

Sinds 1 januari 2020 moet iedere woning in Vlaanderen uitgerust zijn met minstens 1 rookmelder per verdieping. Het VAPH bood tot eind 2019 een tegemoetkoming voor maximaal 2 aangepaste rookmelders voor doven en slechthorenden. Om te voldoen aan de nieuwe regelgeving is mogelijk dat u in uw woning meer dan 2 rookmelders moet plaatsen. Daarom past het VAPH de tegemoetkoming in de refertelijst aan.

Sinds 1 januari 2020 kan u tot 5 rookmelders aanvragen bij een signaleringssysteem voor thuisgebruik  (inclusief de rookmelders die u al vergoed kreeg in het verleden). Als alternatief kan u kiezen voor rookmelders die los van een signaleringssysteem werken (stand alone). Hiervoor kan u een tegemoetkoming krijgen als u hier nog niet eerder van genoten heeft.

U kan sinds 1 januari 2020 een aanvraag indienen voor de noodzakelijke rookmelders voor doven en slechthorenden in uw woning.

  • Vroeg u al eerder een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen aan bij het VAPH? Dan kan het VAPH uw aankopen vergoeden met een factuurdatum van ten vroegste 1 december 2019.
  • Is dit uw eerste aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen bij het VAPH? Dan kan het VAPH uw aankopen vergoeden met een factuurdatum van ten vroegste 1 januari 2019. 

Kreeg u van het VAPH al eerder een tegemoetkoming voor een signaleringssysteem en wil u nu bijkomend een aantal rookmelders aanvragen? Dan kan u de aanvraag – via een vereenvoudigde aanvraag -indienen met uw eigen motivering. In dit geval hoeft u dus geen beroep te doen op een multidisciplinair team. Belangrijk is dat u duidelijk het aantal verdiepingen in uw woning (inclusief kelder en zolder) in de motivering vermeldt.

Opgelet: Je weet pas zeker dat je een tegemoetkoming krijgt als je van het VAPH bericht krijgt dat je aanvraag is goedgekeurd! Een aankoop voor ontvangst van een goedkeuring van het VAPH houdt het risico in dat je de kosten zelf zal moeten dragen.

Wens je meer informatie over een systeem voor doven en slechthorende?Neem dan snel contact met ons op.


Ken jij de APP 112 BE?

Heb je een smartphone? Dan is de app 112 BE een mogelijkheid om de noodcentrales te contacteren in geval van nood aan dringend hulp van brandweer, ambulance en/of politie in België.

Enkele voordelen:

  •   3 hulpdiensten, 1 app: je moet geen noodnummers onthouden. Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt.
  •   Lokalisatie: Via de GPS-functie op je smartphone kunnen noodcentrales je dankzij deze app makkelijker terugvinden. Als je “locatie” aanstaat op je smartphone stuurt de app je positie naar de noodcentrale zodra je belt. En de app stuurt elke 30 seconden een update van je positie zolang je blijft bellen. Heb je de noodcentrales gebeld en reageer je daarna niet meer? Dan laten de noodcentrales je smartphone rinkelen zodat de hulpdiensten je makkelijker kunnen terugvinden en helpen.
  •   Chatfunctie: je kan als dove of slechthorende, en wanneer je een spraakstoornis hebt, dit bij registratie van de app met een vinkje aanduiden. De app zal dan bij een noodoproep via de app de chatfunctie activeren, waardoor je via berichten met de noodcentrale kan communiceren.
  •   Extra informatie: je kan ook bepaalde medische info doorgeven, zoals hartproblemen, allergieën (aan medicatie), epilepsie, diabetes… De operator heeft zo automatische de nodige info die hij kan doorgeven aan de hulpdiensten die ter plaatse komen.

Bron: Vlaams Agentschap voor Person en met een Handicap en SOS112.be