CHEMISCHE PRODUCTEN

CHEMISCHE PRODUCTEN

CHEMISCHE SYMBOLEN HERKENNEN REDT LEVENS!

Door de huidige coronacris worden zepen, detergenten en handgels in grote hoeveelheden gebruikt. Vaak staan we niet stil bij de mogelijke neveneffecten van deze producten. Bij onaangepast, verkeerd of overmatig gebruik kunnen deze voor problemen zorgen. Niet alleen in huis, maar ook in de tuin (tuinhuis) staan er producten die gevaarlijk kunnen zijn.

Het merendeel van de mensen heeft momenteel extra aandacht voor persoonlijke hygiëne. Te vaak gebruikt men hiervoor te een te hoge dosering van mogelijk schadelijke producten. Bleekwater, alcoholgels en essentiële oliën kunnen ernstige brandwonden veroorzaken, met soms zelfs orgaanfalen tot resultaat. 

Er gebeuren in België jaarlijks meer dan 10.000 ongevallen met chemische huishoudproducten. De helft hiervan met kinderen. De gevaarsymbolen herkennen, is de beste preventie. Om alles duidelijker te maken, zijn deze symbolen voortaan identiek in heel Europa en een groot aantal landen over de hele wereld.


10 levensreddende tips!

 • Hou kinderen uit de buurt van handgels, tenzij om onder toezicht de handen te ontsmetten. Het grondig wassen van de handen met water en een PH-neutrale vloeibare zeep is even effectief en geniet de voorkeur. Gebruik je toch handgel realiseer je dan dat deze een hoge concentratie alcohol bevat. Inname kan tot ernstige alcoholvergiftiging leiden. Kinderen zijn hieraan extra gevoelig.
 • Vermijd ten allen tijde brandalcohol om je handen te ontsmetten.
  Brandalcohol kan methanol bevatten, een product dat zelfs bij minimaal huidcontact kan doordringen tot in de bloedbaan en zo tot in de organen. Verminderd bewustzijn tot zelfs coma zijn een mogelijk resultaat. Gebruik evenmin essentiële oliën om het lichaam te reinigen.
 • Lees steeds het etiket! Volg de voorzorgsmaatregelen ook volledig op.
 • Zet altijd de dop op de fles of sluit de verpakking. Ook tijdens het gebruik!
 • Bewaar chemische huishoudproducten buiten het bereik van kinderen of gebruik een kinderslot.
 • Draag aangepaste bescherming (masker, handschoenen,…).
 • Verlucht voldoende en werk met een open raam als je binnen met gevaarlijke producten werkt.
 • Eet, rook of drink niet als je met gevaarlijke producten werkt.
 • Hou ontvlambare producten uit de buurt van vuur of warmtebronnen.
 • Bewaar de producten in de oorspronkelijke verpakking. Giet ze nooit over in een andere fles of verpakking.

De symbolen!

Giftig: Giftige producten kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid of zelfs dodelijk zijn als je ze inademt, inslikt of via de huid opneemt. 

Voorbeelden: winterproducten met methanol zoals bepaalde antivries- en ontdooiingsmiddelen.

Irriterend /Schadelijk: Irriterende producten veroorzaken bij direct, langdurig of herhaald contact jeuk, roodheid van de huid of ontstekingen.

Voorbeelden: handafwasmiddel, vaatwasmachinetabletten, handgel.

Milieuschadelijk: Producten die als ze in het milieu terecht komen, schadelijk zijn voor de organismen. Ze kunnen bijvoorbeeld vissen- of bijensterfte veroorzaken.

Voorbeelden: bepaalde gewasbeschermingsmiddelen.

Lange termijn gevaarlijk: Deze producten zijn mogelijk kankerverwekkend, kunnen organen beschadigen en schadelijk zijn voor de voortplanting en het embryo.

Voorbeelden: thinner (verfverdunner).

Corrosief: Corrosieve of bijtende producten vernietigen de huid en slijmvliezen bij contact en kunnen zeer zware (brand-)wonden veroorzaken.

Voorbeelden: gootsteenontstopper en sterke ontkalkingmiddelen.

Ontplofbaar: Ontplofbare producten kunnen door een vlam, warmte, een schok of wrijving ontploffen.

Voorbeelden: vuurwerk.

Ontvlambaar: Ontvlambare producten ontbranden gemakkelijk als er een vlam, warmtebron of vonk in de buurt is.

Voorbeelden: spiritus, aceton, smeerolie en spuitbussen met verf (met brandbare oplosmiddelen), handgel.

Oxiderend: Oxiderende producten bevatten veel zuurstof en bevorderen zo sterk de verbranding van ontvlambare of brandbare stoffen.

Voorbeelden: dit zijn producten voor de professionele markt, die je in de supermarkt niet zal tegenkomen.

Houden onder druk: Deze producten, zoals bijvoorbeeld flessen met zuurstof, worden onder druk opgeslagen.


Meer informatie en preventietips zijn terug te vinden op de website van het Antigifcentrum (www.antigifcentrum.be). 


Bron: www.antigifcentrum.be en www.leefbrandveilig.be

Vorig artikel