De Vlaamse canon – rookmelders

De Vlaamse canon – rookmelders

De roemrijke geschiedenis van de rookmelder

In deze canon nemen we je mee in de roemrijke geschiedenis van de rookmelder in Vlaanderen. Van het ontstaan tot de uiteindelijke verplichtingen hiervan.

De geschiedenis

Het ontstaan van de rookmelder gaat terug tot de jaren ’60 van de vorige eeuw. De eerste rookmelders werden ontwikkeld in de Verenigde Staten en waren bedoeld om levens te redden bij woningbranden. De eerste rookmelders waren echter nog niet erg efficiënt en werden vooral toegepast op industriële locaties.

Pas in de jaren ’70 werden rookmelders ook populair voor gebruik in woningen. De technologie werd sterk verbeterd, en de prijzen voor de toestellen werden goedkoper. Dit leidde tot een grootschalige introductie van rookmelders in Amerikaanse huishoudens.

Europa volgde pas in de jaren ’90, toen verschillende landen wetgeving introduceerden die vereiste dat rookmelders verplicht moesten worden geïnstalleerd in nieuwbouwwoningen. Vlaanderen volgde deze trend en op 1 januari 2013 volgde de eerste rookmelderverplichting. De invoering verliep gefaseerd, zoals blijkt uit onderstaand overzicht.

Voor welk type woning?Vanaf wanneer?
Huurwoningen
Verhuur
Alle nieuwe contracten
Bestaande woningen gebouwd voor 1945
Woningen gebouwd na 1945
1/1/2013
Ten laatste 31/12/2015
Ten laatste 31/12/2018
Huurwoningen
Sociale woningen
Gebouwd voor 1950
Gebouwd tussen 1950 en 1970
Gebouwd tussen 1970 en 1980
Ten laatste 31/12/2013
Ten laatste 31/12/2014
Ten laatste 31/12/2016
StudentenwoningenElke zelfstandige woning of kamer, bestemd voor
de huisvesting van studenten
1/10/2014
Nieuwbouw- en renovatiewoningenMet werken waarvoor een stedenbouwkundige
vergunning vereist is
1/01/2013

Er moet minstens één rookmelder per verdieping geplaatst worden. Verhuurders zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van die rookmelders, de huurders voor het vervangen van de batterijen. De rookmelder moet optisch zijn, CE gemarkeerd en aan de norm NBN EN 14604 voldoen.


1 januari 2020

1 januari 2020 werd de dag dat Vlaanderen brandveilige geschiedenis schreef. Vanaf die dag moesten ook alle andere woningen in Vlaanderen, die niet vallen onder de eerder beschreven types woningen, minstens 1 rookmelder per bouwlaag hebben.


Woningbranden in België eisen enorm veel slachtoffers. Naast het vermijden van brandrisico’s in en om de woning is het belangrijk om te investeren in voldoende rookmelders. Veel te weinig mensen weten dat als er ’s nachts brand uitbreekt, je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden. Als je slaapt, ruik je immers niets. De rook van een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend.

Voldoende rookmelders en een afgesproken vluchtplan redden levens!

Belangrijk is om alle kamers te voorzien van een rookmelder, met als uitzondering de keuken, de badkamer en de garage. Maar hier is uiteraard ook een risico op brand, dus plaats een rookmelder in de nabijheid van deze ruimtes.

Kies voor rookmelders met een niet-vervangbare batterij met een levensduur van tien jaar.

In grotere woningen kan je best kiezen voor gekoppelde rookmelders zodat het alarm op meerdere plaatsen hoorbaar is.

Rookmelders en een geoefend vluchtplanzorgen ervoor dat jij en je gezin tijdig de woning kunnen verlaten in geval van brand. Bespreek met heel de familie wie er bij brand wat gaat doen (wie neemt de kinderen mee, waar hangt de sleutel, langs welke weg kan je naar buiten, …).


Heb je nog geen rookmelders?


Meer informatie en tips over brandveiligheid in je woning vind je op www.leefbrandveilig.be.