Extreem gebruik van lachgas is gevaarlijk

Extreem gebruik van lachgas is gevaarlijk

UPDATE! Lachgas is voortaan een verboden drug: gelijkaardige aanpak als bij cannabis

De federale regering heeft op de ministerraad een verbod op het bezit, de verkoop en het vervoer van lachgas, als het gebruikt wordt om in een roes te geraken, goedgekeurd. Het is dus vanaf nu verboden!


‘Extreem gebruik van lachgas is gevaarlijk en kan vrieswonden veroorzaken’

Lachgas is een drug in ziekenhuizen die wordt gebruikt als verdovingsmiddel, maar nu ook meer en meer door jongeren in het uitgaansleven. Het gevaar is dat je vrieswonden kan oplopen aan de handen, benen, mond en dat zelfs de luchtwegen kunnen aangetast worden.

ATV

Risico’s van lachgas

 • Wanneer het lachgas direct vanaf de spuitbus wordt ingenomen kan dit je mond en luchtwegen bevriezen. Daarom worden ballonnen gebruikt om het gas in op te vangen.
 • Tegenwoordig wordt lachgas ook in tanks aan consumenten verkocht en dat brengt nieuwe risico’s met zich mee. Bij langdurig tappen zal de onderkant van de tank bevriezen waardoor je risico loopt op bevriezingsletsel bij contact. Een voorzorgsmaatregel die niet bij iedereen bekend is, is dat je de tank in een beschermende kuip of warmwaterbak moet plaatsen. 
 • Je kan je verwonden doordat je je bewegingen minder goed onder controle hebt, of flauwvalt.
 • Je kan misselijk en duizelig worden.
 • Gebruik van veel gas op één gelegenheid (bijvoorbeeld meer dan 10 ballonnen) kan leiden tot hoofdpijn de volgende dag.
 • Tintelingen in handen en voeten, met name bij gebruik van grote hoeveelheden.
 • Het combineren van lachgas met drugs geeft een grotere kans op een bad trip of paniekaanval.
 • Als je verkouden bent kan het trommelvlies beschadigen doordat lachgas uitzet in lucht en daardoor extra druk geeft. Dat kan leiden tot oorpijn en blijvende gehoorschade
 • Bij chronisch gebruik treedt een tekort aan vitamine B12 op. Dit kan tot neurologische stoornissen leiden. Deze effecten zijn (deels) omkeerbaar.
 • Lachgasgebruik is af te raden voor zwangere vrouwen vanwege het risico op zuurstoftekort bij de baby.
 • Gas uit slagroompatronen is niet bedoeld is voor menselijke consumptie. Het is nog onduidelijk of dit extra risico’s met zich meebrengt t.o.v. het veel beter onderzochte medisch lachgas. Hierover zijn nog geen concrete aanwijzingen.
 • Mogelijk komen miniscule metalen deeltjes van het patroon mee in de ballon terecht. Het is nog onbekend welke bijkomende risico’s dit met zich meebrengt.

Wat is lachgas?

De scheikundige naam voor lachgas is distikstofmonoxide (N2O). Het wordt soms gebruikt als verdovingsmiddel bij operaties en recreatief als roesmiddel. Er is een verschil tussen de gassen voor beide toepassingen. Medicinaal lachgas wordt gemengd met pure zuurstof. Dit voldoet aan de eisen voor menselijke consumptie. De tweede soort wordt niet gemengd met zuurstof en is voor industrieel gebruik bestemd. Dit hoeft dus niet te voldoen aan eisen voor menselijke consumptie en is significant sterker geconcentreerd.

In de jaren ’90 kon je op party’s soms ballonnen gevuld met lachgas kopen. Daarna verdween het van de markt. Tegenwoordig zie je het gebruik terug op (thuis)feestjes. Lachgas is voor diverse doeleinden in patronen en cilinders verkrijgbaar. 

Hoe wordt lachgas gebruikt?

Lachgas wordt ingeademd via een ballon, die gevuld is met het gas. Het gas komt uit een patroon of cilinder en wordt via een speciale spuitbus in de ballon geleegd. Een gevulde ballon bevat gemiddeld 8 gram N2O of 4,3 liter gas onder atmosferische druk. 

Je kan lachgas niet direct uit de spuitbus inademen. Dan bevriezen je lippen. Recreatief gebruik van lachgas gaat dus altijd via een ballon. Gebruikers doen dit door langzaam in de ballon in en uit te ademen. Je voelt het effect vrijwel direct, het blijft voor enkele minuten, dan zakt het weg.

Effecten van lachgas

Lachgas blokkeert de glutamaatreceptor in de hersenen. Glutamaat is een neurotransmitter die betrokken is bij verschillende processen in de hersenen. Hierdoor verandert je waarneming. Direct na het inhaleren merk je een sterk roeseffect. Wat je hoort, ziet en voelt, loopt in elkaar over. Geluiden kunnen anders klinken en waardoor je een lachbui kan krijgen. Vandaar de naam ‘lach’gas. Het effect houdt enkele minuten aan. Het gas wordt niet gemetaboliseerd en verlaat het lichaam in enkele minuten.

Zintuigelijke effecten 

 • Je voelt je high
 • Opgewekt, vrolijk
 • Lacherig
 • Warm gevoel
 • Geluid klinkt anders en kan in elkaar overlopen
 • Soms ervaar je gevoelens en gedachten die eerder onbewust waren

Lichamelijke effecten

 • Duizeligheid
 • Slappe ledematen
 • Ongecoördineerde bewegingen
 • Pijn wordt verdoofd

Campagnebeeld

Bron: Drugsinfoteam.nl


Meer info ivm deze campagne?