Rookmelders verplicht, ook bij jou?

Rookmelders verplicht, ook bij jou?

Rookmelders verplicht, ook bij jou?

Woningbranden in België eisen enorm veel slachtoffers. Naast het vermijden van brandrisico’s in en om de woning is het belangrijk om te investeren in voldoende rookmelders. Veel te weinig mensen weten dat als er ’s nachts brand uitbreekt, je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden. Als je slaapt, ruik je immers niets. De rook van een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend.


Maar hoe zit het nu eigenlijk met de wettelijke verplichtingen voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië?

In Vlaanderen

De rookmelderverplichting in Vlaanderen dateert van 1 januari 2013. De invoering verliep gefaseerd, zoals blijkt uit onderstaand overzicht.

Voor welk type woning?Vanaf wanneer?
Huurwoningen
Verhuur
Alle nieuwe contracten
Bestaande woningen gebouwd voor 1945
Woningen gebouwd na 1945
1/1/2013
Ten laatste 31/12/2015
Ten laatste 31/12/2018
Huurwoningen
Sociale woningen
Gebouwd voor 1950
Gebouwd tussen 1950 en 1970
Gebouwd tussen 1970 en 1980
Ten laatste 31/12/2013
Ten laatste 31/12/2014
Ten laatste 31/12/2016
StudentenwoningenElke zelfstandige woning of kamer, bestemd voor
de huisvesting van studenten
1/10/2014
Nieuwbouw- en renovatiewoningenMet werken waarvoor een stedenbouwkundige
vergunning vereist is
1/01/2013

Er moet minstens één rookmelder per verdieping geplaatst worden. Verhuurders zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van die rookmelders, de huurders voor het vervangen van de batterijen. De rookmelder moet optisch zijn, CE gemarkeerd en aan de norm NBN EN 14604 voldoen.

Sinds 1 januari 2020 moeten ook alle andere woningen in Vlaanderen, die niet vallen onder de eerder beschreven types woningen, minstens 1 rookmelder per verdieping hebben.

In Brussel

Sinds 1 juli 2005 zijn rookmelders enkel verplicht in huurwoningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het aantal hangt af van de indeling van de woning, studio, appartement of studentenkot. De verhuurder moet een rookmelder plaatsen in elke kamer die men doorloopt tussen een slaapkamer en de uitgang van de woning. De aankoop, de installatie en de vervanging van de detectors zijn voor de eigenaar.

De optische rookmelders moeten BOSEC-gekeurd zijn en werken op een batterij met een levensduur van meer dan 5 jaar of aangesloten zijn op het stroomnet met een noodbatterij die opstart bij een stroomonderbreking.

In Wallonië

Sinds 20 november 2004 zijn rookmelders verplicht in alle woningen in Wallonië. In een huurwoning is de eigenaar van de woning verantwoordelijk voor de installatie van de rookmelders, de huurder voor het vervangen van de batterijen.

Het aantal rookmelders hangt af van het type woning en van de bewoonbare oppervlakte.

Appartement: woont men in een appartement dat kleiner is dan 80 m2, dan moet men één rookmelder installeren. Is het appartement groter, dan worden dat er twee.

Huis: één rookmelder per bouwlaag is verplicht. Een tussenverdieping is ook een volwaardige verdieping. Is de oppervlakte van een bouwlaag groter dan 80 m2, dan moet men daar twee rookmelders installeren. Zijn er minstens vier rookmelders in huis, dan moeten deze onderling met elkaar in verbinding staan of heeft men een gecentraliseerd detectiesysteem nodig.

De rookmelders moeten van het optische type zijn en gecertificeerd door een erkende organisatie. Ze moeten autonoom functioneren en werken met een ingebouwde batterij of via het stroomnet.

Algemene opmerking

Gemeentelijke politieverordeningen kunnen strenger zijn en bijkomende verplichtingen opleggen! Dit is zeker het geval in studentenwoningen.

Samenvatting

In Vlaanderen moet elke woning minstens 1 rookmelder per verdieping hebben.

In Brussel geldt er alleen een verplichting voor huurwoningen en moet er in elke kamer op de vluchtweg vanuit de slaapkamer naar buiten een rookmelder hangen.

In Wallonië moet er per verdieping 1 rookmelder hangen maar als de verdieping groter is dan 80m2 dan 2. Vanaf 4 rookmelders dienen deze gekoppeld te zijn.


Wetgeving is een mooie zaak maar weet dat het aantal rookmelders in je woning afhankelijk is van het aantal risico’s. Plaats voldoende rookmelders en bespreek een vluchtplan. Meer info: www.leefbrandveilig.be.

Voldoende rookmelders en een afgesproken vluchtplan redden levens!

Belangrijk is om alle kamers te voorzien van een rookmelder, met als uitzondering de badkamer. Maar hier is uiteraard ook een risico op brand, dus plaats een rookmelder in de nabijheid van deze ruimte.

Kies voor rookmelders met een niet-vervangbare batterij met een levensduur van tien jaar.

In grotere woningen kan je best kiezen voor gekoppelde rookmelders zodat het alarm op meerdere plaatsen hoorbaar is.

Rookmelders en een geoefend vluchtplanzorgen ervoor dat jij en je gezin tijdig de woning kunnen verlaten in geval van brand. Bespreek met heel de familie wie er bij brand wat gaat doen (wie neemt de kinderen mee, waar hangt de sleutel, langs welke weg kan je naar buiten, …).


Heb jij nog geen rookmelders?