Scholenoverleg Merksem

Scholenoverleg Merksem

District Merksem organiseert  4 x per jaar een scholenoverleg. Hier komen alle directies van basis- en secundaire scholen bij elkaar en worden zij op de hoogte gebracht van wat er reilt en zeilt in Merksem en wat eventueel interessant is voor de school.

Afgelopen maandag mochten wij op dit overleg ons aanbod, het voorkomen van brandwonden en het brandveilig(er) leven, gaan voorstellen.

Waarom preventie op school?

Kleuter onderwijs

Hoe jonger je hiermee begint, hoe makkelijker het een goede gewoonte wordt. Kleuters zijn heel nieuwsgierig en de dingen die ze leren, vertellen ze aan hun ouders. Op die manier worden de ouders betrokken en krijgen zij tips om brandveilig(er) te leven.

Lager/secundair onderwijs

Door kinderen en jongeren mee te nemen in een herkenbaar verhaal proberen we hun engagement en betrokkenheid te stimuleren.

Hoger onderwijs

Bij studenten in het hoger onderwijs spelen we specifiek in op hun beroepskeuze. Op kot gaan is vaak een eerste stap naar zelfstandigheid. Daarom is het heel belangrijk de brandveiligheid op kot aan te kaarten.


Preventie maakt ook deel uit van de eindtermen – Wetenschap en techniek:  Gezondheid 1.19: De leerlingen beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en ongevallen vermindert. Gezondheid 1.20: De leerlingen kunnen de hulp inroepen van een volwassene in een noodsituatie.


Hoe doen wij dit?

Brandveilig leven begint bij jezelf! Met deze boodschap willen wij inzetten op preventie om iedereen bewust(er) te maken om brandveilig(er) te leven. Aan de hand van educatief materiaal, op maat van iedere doelgroep, kaarten wij de risico’s op brand en brandwonden aan. In onze folder kan je meer uitleg terugvinden.

Wens je bijkomende informatie dan kan je ons contacteren via info@oscare.be.

download de folder


Voor meer info over dit bericht: peter.van.rossum@oscare.be – 0478/65 44 03


Maak het verschil
Maak het verschil
voor mensen met brandwonden

Previous Post