Chemische huishoudproducten

Chemische huishoudproducten

🔴 SYMBOLEN HERKENNEN REDT LEVENS! 🔴

🚫 Safety first! 🚫

Elk jaar gebeuren er meer dan 10.000 ongevallen met huishoudproducten in België. Bij de helft zijn kinderen betrokken. We kunnen dit voorkomen! De sleutel tot preventie is het herkennen van gevaarsymbolen.

💡 Lees het etiket en check de symbolen! 💡

Het etiket van huishoudproducten lezen, is van cruciaal belang. Bekijk de symbolen zorgvuldig en begrijp de betekenis ervan. Ze bevatten belangrijke informatie over de risico’s en gevaren die het product met zich meebrengt.

🔒 Sluit producten altijd correct! 🔒

Zorg ervoor dat alle huishoudproducten veilig zijn afgesloten na gebruik. Een simpele handeling zorgt ervoor dat gevaarlijke situaties worden voorkomen en dat kinderen er niet bij kunnen.

🚫 Bewaar huishoudproducten buiten het bereik van kinderen! 🚫

Bewaar alle gevaarlijke huishoudproducten op een veilige plaats, buiten het bereik van nieuwsgierige handjes. Berg ze op in afgesloten kasten of op hogere planken.

🔥Hou ontvlambare producten uit de buurt van vuur of warmte! 🔥

Brandbare producten vormen een groot risico. Zorg ervoor dat ze op een veilige afstand worden bewaard van open vuur, warmtebronnen en ontstekingsbronnen. Voorkom gevaarlijke situaties en vermijd ongelukken.

📦 Bewaar producten in de oorspronkelijke verpakking! 📦

Het is belangrijk om huishoudproducten in de originele verpakking te bewaren. Hierdoor blijven de juiste instructies, veiligheidswaarschuwingen en gevaarsymbolen op de juiste plaats. Zichtbaar en duidelijk.

🚨 Jouw veiligheid is belangrijk! 🚨

Wees alert en neem de nodige voorzorgsmaatregelen om ongevallen met huishoudproducten te voorkomen. Laat de gevaarsymbolen je gids zijn naar een veiliger thuis!

#VeiligheidEerst #GevaarSymbolen #Preventie #Huishoudproducten #Kinderveiligheid #LeefBrandveilig