Oscare als expertisecentrum

Onder nazorg verstaan we elke vorm van zorg waaraan de patiënt behoefte heeft eens hij/zij het ziekenhuis heeft verlaten. Die nazorg omvat verschillende domeinen, van psychische en psychosociale begeleiding tot juridische ondersteuning. Oscare voorziet het ganse pakket aan kwaliteitsvolle en betaalbare nazorg onder één dak, in een huiselijke omgeving.


Onze artsen zorgden in 2020, met ondersteuning van verpleegkundigen, voor de nabehandeling en opvolging van 943 patiënten. Er werden 2276 behandelingen verdeeld over 92 consultatiedagen. Ten opzichte van 2019 is dit een lichte daling van 7,19%.

De kost van het wondzorgmateriaal werd volledig gedragen door Oscare.


In 2020 vonden, naast 939 patiënten uit België, ook 3 patiënten uit Nederland en 1 patiënt uit Roemenië hun weg naar ons nazorgcentrum.


Met 71% vormen patiënten uit de leeftijdscategorie 19-65 jaar de grootste groep. 22% van onze patiënten zijn kinderen en jongeren tot 18 jaar, 7% van onze patiënten zijn senioren.


Bij kinderen en jongeren vormen de allerkleinsten ook in 2020 de grootste groep. Met maar liefst 57% merken we een stijging van 9% tegenover 2019. 31% zit in de leeftijdsgroep 5-12 jaar. 12% van de jongeren met brandwonden zijn 13 jaar en ouder


128 patiënten (19% van onze patiënten tussen 19-65 jaar) liepen hun brandwonden op tijdens een arbeidsongeval. 86% van de brandwonden door arbeidsongeval werden opgelopen door mannen, 14% door vrouwen.


Armen (21%), benen (23%), handen (19%) en romp (17%) worden het vaakst getroffen. 10% van de brandwonden situeerden zich aan de voeten. Hoofd (7%) en nek (3%) werden het minst vaak getroffen.

  • Bij kinderen tot 18 jaar werden romp (22%), benen (21%) en armen (20%) het vaakst getroffen. 
  • Bij volwassenen tot 65 jaar zagen we vooral verwondingen aan benen (30%), handen (23%) en armen (19%)
  • Bij senioren werden armen (30%) en romp (20%) het vaakst getroffen.

Met 31% bleven hete vloeistoffen ook in 2020 de grootste oorzaak van verwondingen.

Contactverbranding en vlamverbranding namen beide 10% van het totaal in. Verbranding door chemische stoffen was de oorzaak bij 8% van de wonden.


Kinesitherapie speelt een centrale én cruciale rol in het genezingsproces van brandwonden en littekens. Onze kinesisten behandelden 112 patiënten met een totaal van 3505 behandelingen.

Ons gespecialiseerd team van kinesitherapeuten past, naast de traditionele littekentherapie, ook de nieuwste en meest innoverende technieken toe. In 2020 werden 26 patiënten behandeld met needling voor een totaal van 87 sessies.


Emotionele en psychologische begeleiding geven een extra steuntje in de rug tijdens de vaak zware revalidatie. Onze psychologen zorgen voor een individuele aanpak en spelen in op de specifieke noden van de patiënt en zijn/haar omgeving.

Oscare draagt alle kosten voor de steun die niet door het RIZIV wordt vergoed.

In 2020 kwamen 9 mannen en 7 vrouwen op gesprek bij onze psycholoog.

Naast psychologische begeleiding, op vraag of via doorverwijzing, organiseert Oscare eveneens een vertical follow-up (VFU) voor brandwondenpatiënten tot 18 jaar. Kinderen en jongeren, met brandwonden van minstens 2 jaar oud, worden zowel psychologisch als medisch opgevolgd tot ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Oscare draagt de totale kosten voor deze follow-up. In 2020 begeleiden we 59 kinderen met een gemiddelde leeftijd van 9,9 jaar.


Samen met dokters en hulpverleners zorgt de zorgcoördinator voor een individuele en toegankelijke zorgverlening. De zorgcoördinator volgt de patiëntendossiers op, coördineert in overleg met de overige teamleden, staat in voor de follow-up van de patiënten in de nazorg, en begeleidt patiënt en familie bij mogelijke sociale, juridische of financiële problemen. Kortom een volledige begeleiding van de patiënt naar een vlotte re-integratie in de maatschappij.

Onze zorgcoördinator begeleidde in 2020 45 dossiers (40 goedgekeurd, 5 lopende)

Omwille van COVID-19 werd onze zorgcoördinator mee ingezet in de klinische zorg. Dit resulteerde in aanzienlijk minder behandelde dossiers tov. 2019.


Terug naar school

In samenwerking met Oscare bieden onze psychologen en de zorgcoördinator patiëntjes die terug naar school gaan de mogelijkheid hun verhaal te vertellen. Onze collega’s geven op die terugkomdag toelichting over preventie, de verzorging van brandwonden, de opname in het ziekenhuis en de nazorg bij Oscare. Zo krijgen klasgenootjes een beter beeld van wat hun vriend(inne)tje heeft meegemaakt en wat de gevolgen zijn van brandwonden. In 2020 werd 1 klasbezoek voorzien. Lees meer >


Drukkledij

De golden standard voor alle brandwondenpatiënten is een behandeling van drukkledij gecombineerd met siliconentherapie. Op maat gemaakte drukkledij voorkomt woekering van nieuwe huidcellen en beperkt de aangroei van littekenweefsel. De combinatie van vocht, druk en zuurstofarmoede heeft ook een gunstig effect op bestaande littekens. Lees meer >


Medische camouflage

Schoonheidsspecialiste Evi, zelf brandwondenpatiënt, is gespecialiseerd in medische camouflage. De jaarlijkse groepssessie kon in 2020 – omwille van COVID-19 –  jammer genoeg niet doorgaan. Lees meer >


Stageplaats

De diversiteit aan studenten die stage liepen bij Oscare bewijst dat ons centrum een begrip is in de zorgsector en dienst doet als expertisecentrum o.a. via werkplekleren. In 2020 liepen er 13 studenten stage: 4 studenten duaal leren, 5 studenten kinesitherapie, 1 sociaal verpleegkundige en 3 artsen in opleiding.


Dankzij jouw steun zorgen wij voor nazorg!

Dankzij de steun van onze donateurs kunnen we, ook in deze moeilijke periode, de beste nazorg blijven bieden aan onze patiënten en hun familie.