Missie & visie

Onze missie

Bij Oscare zetten we onze patiënten centraal. Ons streven is hen de best mogelijke nazorg te bieden: laagdrempelig, toegankelijk, deskundig en betaalbaar. Om dit te garanderen werken we met betrouwbare partners uit diverse sectoren. Verder voeren we wetenschappelijk onderzoek, waarbij de ontwikkeling van nieuwe behandeltechnieken en hun impact voorop staan. Alleen zo kunnen we samen werken aan het herstel en de verbetering van de levenskwaliteit van patiënten met brandwonden en littekens.

Onze tweede, minstens even belangrijke missie, is preventie. Via een doorgedreven preventiebeleid proberen we de samenleving te sensibiliseren voor de gevaren van brand. Door mensen aan te zetten brandveilig(er) te leven, willen we brand en brandwonden helpen voorkomen.


Een sterke visie

Bij Oscare heeft elke patiënt, zonder onderscheid, recht op kwaliteitsvolle nazorg. We doen al het mogelijke om de revalidatie van brandwonden en littekens gunstig te beïnvloeden. We kiezen ervoor die revalidatie te voorzien buiten een ziekenhuiscontext. En we benadrukken het belang van een preventieve levenswijze tegen de gevaren van brand en brandwonden, om zo het aantal slachtoffers zoveel mogelijk te beperken.


4 pijlers van Oscare vzw

Onze missie verwezenlijken we samen met jou!

Om onze missie en visie te verwezenlijken hebben we middelen nodig.
Hiervoor rekenen we op jouw hulp.

Maak het verschil
Maak het verschil
voor mensen met brandwonden