Voorwoord

Voorwoord 

Geachte lezer,

Vorig jaar rond deze tijd uitten we nog de wens dat wanneer het jaarverslag effectief in de bus zou vallen we reeds in post coronatijd aanbeland zouden zijn. Niets was echter minder waar! Nu, een goed jaar later, met een goed draaiend vaccinatie-schema, durven we, positief ingesteld als we zijn, voorzichtig toch dezelfde wens uiten. 

Met versoepelingen in zicht wat betreft het hernemen van sociale contacten, zowel binnen als buiten, alsmede het heropenen van horeca, én het opstarten van de evenementensector kunnen we stilaan weer denken aan een écht post-corona tijdperk en kunnen ook wij beginnen dromen van preventie- en fondsenwervende evenementen. Want dat laatste hebben we het afgelopen jaar (te) hard moeten missen, net als jullie trouwens. 

Het afgelopen jaar werd in grote mate beheerst door corona. Dat neemt niet weg dat we niet stil gezeten hebben, mede dankzij uw steun en de steun van vele medewerkers in niet-alledaagse omstandigheden, vrijwilligers én sympathisanten. We maakten een (noodgedwongen) digitale omslag en voerden meer dan ooit digitaal campagne. Rond Face Equality bijvoorbeeld ‘Dit is geen kunst, maar hedendaagse realiteit’, maar ook preventiecampagnes ‘Doe de deur dicht’, en ‘The Daily Jan Show’. Ook onze fondsenwerving verliep grotendeels digitaal. Zo stapten enkelingen met de alternatieve virtuele Dodentocht een mooi bedrag (en heel wat kilometers) bijeen, en verkochten we wafels en KIMpakpapier online, dat laatste ontsproten door cartoonist KIM, samen met enkele vzw’s gelinkt aan het ZNA. 

Tevens wil ik onze bestuurders bedanken. Diep geworteld in de samenleving bieden zij, elk vanuit hun ervaring op het terrein, steeds een brede en verfrissende invalshoek wat mogelijkheden biedt om out of the box te denken.

Dankzij het openvallen van een omvangrijk legaat, hebben we de negatieve impact van de corona crisis kunnen opvangen. In deze vreemde tijden willen wij u in het bijzonder danken voor uw broodnodige steun, zodat wij onze doelstellingen kunnen blijven realiseren. Zoals afgelopen jaar is gebleken, zijn we als mens bijzonder kwetsbaar. Uw blijvende steun voor onze gekwetste brandwondenpatiënten is van grote hulp om toegankelijke nazorg mogelijk te maken. We willen dan ook graag op deze weg verder werken en samen hoopvol naar de toekomst kijken met veerkracht en vol vertrouwen.

Wij wensen u veel leesplezier.

Stay safe! Alles komt goed!

Yolande Avontroodt, Voorzitter Raad van Bestuur Oscare
Koen Maertens, Directeur Oscare

Maak het verschil voor mensen met brandwonden!