Voorwoord

Geachte lezer,

Alweer is er een jaar voorbij waar corona een grote impact had op onze werking. Gelukkig waren er afgelopen jaar ook heel wat mooie momenten zodat we toch met een goed gevoel kunnen terugblikken op enkele deugddoende realisaties waarvan we verwachten dat ze bovendien een grote impact zullen hebben op onze toekomst. 

Hoewel we dus opnieuw geconfronteerd werden met heel wat beperkingen, voornamelijk wat betreft de organisatie van evenementen, waaronder onder andere het uitstellen van de viering van ons 20-jarig bestaan als nazorgcentrum, ondertussen verplaatst naar 28 juni in het Provinciehuis Antwerpen, en tevens de annulatie van heel wat andere sociale en fondsenwervende evenementen, mochten we eind 2021 ook bijzonder goed nieuws ontvangen! We ontvingen namelijk een goedkeuring van het RIZIV voor het opstarten van een grootschalig onderzoeksproject met betrekking rond ‘de organisatie van nazorg van brandwondenslachtoffers’. Dit doen we niet alleen! We werken hiervoor nauw samen met Stichting Brandwonden en zullen ook de brandwondencentra hier nauw bij betrekken. Een unieke mijlpaal voor de nazorg van brandwonden in België. Het onderzoek moet uitwijzen hoe we de kwaliteit van de dienstverlening binnen de nazorg nog kunnen verbeteren, welke noden er zijn en hoe we deze nog beter kunnen invullen.

We kijken er dan ook naar uit om de samenwerking met alle betrokkenen te versterken en te intensifiëren.

Ondertussen kunnen we enkele activiteiten die de voorbije twee jaar noodgedwongen ‘on hold’ gezet werden stilaan opnieuw hernemen. Mensen ‘in real life’ opnieuw ontmoeten, spreken en leuke dingen samen doen, we hebben het gemist! En ondanks de koudwatervrees van sommigen (om opnieuw buiten te komen en zich in grote massa te begeven) gaan we er alles aan doen om de banden weer wat nauwer aan te halen en elkaar weer wat vaker te zien. Ik denk dan in eerste instantie aan onze vrijwilligers die we hard gemist hebben. Hopelijk vinden zij opnieuw de weg naar onze organisatie. Want we kunnen niet zonder hen (en hopelijk zij ook niet zonder ons)!

Uiteraard wil ik iedereen die van dichtbij, of van wat verderaf betrokken is met onze organisatie, medewerkers, bestuurders, vrijwilligers, maar ook sympathisanten, donateurs, partners en sponsoren van harte bedanken voor hun steun, geduld en bijdragen! In niet-alledaagse omstandigheden hebben zij ons de energie en ondersteuning geboden die nodig was om de toekomst hoopvol en vol vertrouwen tegemoet te (blijven) kijken.

Uw steun blijft broodnodig! 

Blijf onze ontwikkelingen volgen. 

Veel leesplezier!

Yolande Avontroodt
Voorzitter Raad van Bestuur

Koen Maertens
Directeur Oscare


Maak het verschil
Maak het verschil
voor mensen met brandwonden