Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Ons huiswerk is klaar, maar wij hebben jullie nog steeds hard nodig!

2020 was ook voor Oscare een zeer moeilijk jaar. Maar toch hebben we enkele mooie projecten kunnen verwezenlijken.

In deze vreemde tijden willen wij je in het bijzonder danken voor de broodnodige steun, waardoor wij onze doelstellingen kunnen blijven realiseren. Zoals afgelopen jaar is gebleken, zijn we als mens bijzonder kwetsbaar. Die blijvende steun voor onze brandwondenpatiënten is van grote hulp om toegankelijke nazorg mogelijk te maken. We willen dan ook graag op deze weg verder werken en samen hoopvol naar de toekomst kijken, met veerkracht en vol vertrouwen.Enkele belangrijke topics:


Maak het verschil voor mensen met brandwonden!


Vorig artikel