Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie

We kijken terug op de verwezenlijkingen van 2023.

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de BraNaCo-studie, de studie die moet leiden naar een Brandwonden Nazorg Conventie. Deze studie zal de noden met betrekking tot de nazorg van brandwonden in kaart brengen, nazorgmodellen onderzoeken en de gezondheidseconomische realiteit en implicaties definiëren opdat ieder brandwondenslachtoffer in België op dezelfde kwalitatieve nazorg beroep kan doen.

Vuurwerk

Eind 2023 was Oscare, dankzij het knappe werk van vliegende reporter Peter, niet uit het nieuws weg te slaan. Onze strijd tegen het afsteken van particulier vuurwerk was een hot topic. Ook onze campagne rond vuurwerkbommetjes werd gretig door de media opgepikt.

Nazorg

We zagen opnieuw een belangrijke stijging in patiëntenaantal. Er kwamen in 2023 bijna 1500 patiënten bij Oscare terecht voor behandeling of opvolging van hun brandwonden of littekens. Een stijging van zo’n 8,3% tov 2022. Voornamelijk het aandeel niet-brandwonden gerelateerde patiënten nam gevoelig toe. We traden toe tot de conventie Eerstelijns Psychologische Zorg.

Caring by sharing knowledge

Tijdens het European Burns Congress in Nantes organiseerden we workshops en gaven onze medewerkers verschillende presentaties.
In november organiseerden we de najaarsvergadering van de NVBZ, voor zo’n 130 NL collega’s, gevolgd door een bezoek en rondleiding in het nieuwe BWC van ZNA Cadix.

Overhandiging certificaat Scar Academy door Ulrike (UA)

Acties en sponsoring

Dankzij de bedrijfssponsoring van Lucide konden we onze verlichting duurzamer maken.
Er werden ook heel wat acties georganiseerd. Dank aan de Antwerpse marktkramers vereniging na de Rubensmarkt, de deelnemers aan de Dodentocht, Masterchefs, Kiwanis Antwerpen Ter Schelde, Golfforum Lummen, Sint Donatus Merchtem. Erik Willems organiseerde voor het 3e jaar op rij een kunstbenefiet in de Vogelenzang in Schilde,… Ook onze jaarlijkse wafelverkoop was een schot in de roos.

Tijdens de receptie was er kans de tentoonstelling ‘Getekend’ van Hanneke Quak, zelf ook patiënte, te bekijken.

Blik vooruit

In 2024 willen we onze hernieuwde lotgenotenwerking verderzetten. Zo staat er eind maart opnieuw zwemmen op de agenda, barbecue in juni, zeiltocht in september met T/S De Rupel en een Kaas & Wijnavond in november. Heel wat om weer naar uit te kijken. 

In de bloemetjes

Heel veel dank in eerste instantie aan het medisch team o.l.v. dr. Cindy Lafaire en dr. Lieve De Cuyper, aan onze voorzitter Yolande. Super bedankt ook aan onze groep fantastische vrijwilligers.

We bedanken ook onze sponsors en partners: OCMW en Stad Antwerpen, OrthoMaes, BAP Medical, Storz, JUZO, LPG, AXA, Lucide.

Uiteraard ook aan alle medewerkers, leden van de Raad van Bestuur, sponsors, en sympathisanten. Bedankt om in Oscare te geloven en ons blijvend te ondersteunen!

We heffen het glas op een goede gezondheid, op veel vriendschap onder elkaar, en op een mooie warme toekomst!


Foto’s door Ludo Moens


In de media
artikel GVA

Vorig artikel